IMAGES OF TURKEY AND THEIR RELIGIOUS AND GENDER-SPECIFIC CONNOTATIONS

Karin BISCHOF, Florian OBERHUBER, Karin STOEGNER
2.087 433

Öz


ABSTRACT


This article is based on the results of a research project on current configurations of European identity and religiously interpreted cleavages in the EU. The article questions how the European secularised majority expresses its own religious roots and gender relations by means of a gender-specific discourse on the 'other' religion. In a qualitative and comparative research design, Austrian and French print media were selected for discourse analysis. The French and Austrian print media discourses analysed here, though, reveal that gender relations and religion are particularly significant. In line with the key methodological principles of the research tradition, the research process can be characterised as non-linear, grounded and reflexive. The study is based on an in-depth analysis of a relatively small number of texts. The individual case studies were drawn together and compared across countries.
The aim of this article was to analyse the relations between the gender-specific construction of the “other” religion and constructions of the “European own”. In both French and Austrian cases, references to Islam as the 'other religion' are often used for reinforcing specific national understandings of secularity and laicism.


Keywords: Gender, European Union, Religion, Print Media.

TÜRKİYE'NİN İMAJI VE BUNUN DİNİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET ODAKLI ÇAĞRIŞIMLARI


ÖZET
Bu makale Avrupa kimliğinin güncel yapıları ve AB'deki dini olarak yorumlanan çelişkiler hakkında yapılmış bir araştırma projesinin sonuçlarını temel almaktadır. Makale, laik Avrupa çoğunluğunun kendi dini köklerini ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini “öteki” din üzerine toplumsal cinsiyet odaklı bir söylem aracılığıyla nasıl konumlandırdığını sorgulamaktadır. Niteleyici ve karşılaştırmalı bir araştırma tasarımı içerisinde söylem analizi için Avusturya ve Fransa yazılı basını seçilmiştir. Burada incelenen Avusturya ve Fransa yazılı basınının söylemleri ise toplumsal cinsiyet ilişkileri ile dinin özellikle önemli olduğunu göstermiştir. Araştırma geleneğinin temel
yöntemsel esaslarına göre araştırma süreci doğrusal olmayan, sabit ve refleksif olarak nitelenebilir. Çalışma nispeten az sayıda metnin derinlemesine analizine dayanmaktadır. Tekil olay incelemeleri bir araya getirilmiş ve ülkeler arasında karşılaştırılmıştır.
Bu makalenin amacı “öteki” dinin toplumsal cinsiyet odaklı inşası ile Avrupa'nın “kendi din” inşası arasındaki ilişkileri analiz etmektir. Fransız ve Avusturya durumlarının ikisinde de İslam'a “öteki din” olarak yapılan atıflar genellikle laikliğin belirli milli anlayışlarının güçlendirilmesi için kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimler: Toplumsal Cinsiyet, Avrupa Birliği, Din, Yazılı Basın.


Tam metin:

PDF