İ.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi

12.774 13.256

Cilt 1, Sayı 1 (2010): İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Hareketli Görüntüde Kenar Belirleme Algoritmasının Analog Hücresel Sinir Ağı ve Sayısal İşaret İşleme İşlemcileri Üzerinde Uygulaması PDF
Sabri ARIK, Emel ARSLAN
Bentonitlerin Zenginleştirme ve Soda ile Aktivasyonunda Sudaki İyon Varlığı ve Miktarının Ürün Özellikleri Üzerindeki Etkisi PDF
Kenan ÇİNKU, Feridun BOYLU, Funda DUMAN, Mehmet Sabri ÇELİK
Patlamada Dilim Kalınlığının Basamak Boyunca Gösterdiği Değişiminin Parça Boyut Dağılımına Etkilerinin Araştırılması PDF
Abdulkadir KARADOĞAN, Pelin YILMAZ
Sesaltı Akış Etkisindeki Delta Kanadın Deneysel Olarak İncelenmesi PDF
Banu KÖRBAHTI
Long Term Electricity Demand Forcesting: An Alternative Approach With Support Vector Machines PDF
Tarık KÜÇÜKDENİZ
Perakende Endüstrisinde Raf Alanı Tahsis ve Mağaza Yerleşim Optimizasyonuna Bütünleşik Bir Model Önerisi PDF
Tuncay ÖZCAN, Şakir ESNAF


ISSN: 1309-6192