Osmanlı Bilimi Araştırmaları

300.660 171.409

Hedef ve Kapsam

Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisi, bilim, teknoloji ve tıp tarihi konularında hakem değerlendirmesinden geçmiş, Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleler, çeviri makaleler yanında, araştırma notları, kitap tanıtımları ve toplantı raporları yayımlar.

Derginin kapsadığı konuları arasında, özellikle bilim, teknoloji ve tıp alanında etkin olmuş kurumlarının tarihi; değişik bilim dallarının ve tekniklerin gelişimi; bilimsel ve teknik bilginin toplumlar arasında aktarımı; bilim ve teknik kitapların çevirileri; bilim eğitimi tarihi; bilim insanlarının özgeçmişleri ve ilgili konular yer almaktadır. Eczacılık tarihiyle ilgili yazılar da kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki bilimsel etkinliklerin tarihi (14-20.yüzyıllar) özellikle dergi kapsamı içinde olup, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’ndeki (1923’ten sonra) bilimsel etkinlikleri inceleyen yazılar da yayımlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılmış olduğu bölgelerdeki (Ortadoğu ve Balkanlar) bilimsel faaliyetlerle ilgili yazılar da kabul edilmektedir.

Cilt 17, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Osmanlı’da sivil mühendis yetiştirmek üzere açılan Hendese-i Mülkiye Mektebi PDF
Şinasi Acar, Atilla Bir, Mustafa Kaçar
Granting historicity to scientific objects: The analysis of the life history of “the outermost order of the muscle, back view” PDF
Ebru Kayaalp
Darülfünun’a mersiye PDF
Şeref Etker
Dârüşşafaka dergisinin bilim, düşünce ve eğitim hayatımıza katkıları PDF
Bilal Yurtoğlu
Değişen müfredat ve Türkiye’de kimya mühendisliğinin tarihi PDF
İrfan Elmacı

Çeviri Yazılar

Dr. jur. et phil. Erich Auerbach’ın İstanbul Üniversitesi ile sözleşmeleri PDF
Şeref Etker

Düzeltmeler

Düzeltme / Corrigenda PDF
Nil Palabıyık-Pektaş


Creative Commons License
Osmanlı Bilimi Araştırmaları is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.