MACARLI DR. ABDULLAH BEY'İN “RUMELİ'DE KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNÜN ÇEVRESİ” BAŞLIKLI MAKALESİ

İlhan Şiram
1.517 282

Öz


Dr. Abdullah Bey's article

"The Surrounding area of the Küçükçekmece lake in Rumelia"

Dr. Karl Eduard Hammerschmidt (1801-1874), alias 'Abdullah Beg the Hungarian' is an eminent scholar who made extensive research on the geology, entomology and paleontology after he moved to Turkey in 1850. He initiated the teaching of geology in the Imperial Medical Scool (Istanbul) and established its Natural History Museum. In an article titled "Die Umgebung des See's Kütschücktschekmetché in Rumelien") published in the Verhandlungen der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, he gives the physical description of the two caves he visited around the Küçükçekmece Lake situated 15 km west of Istanbul. The present translation in Turkish aims to introduce Dr. Hammerschmidt's research to the Turkish readership.

Key words: Karl Eduard Hammerschmidt, Macarlı Abdullah Bey, Küçükçekmece Lake, history of earth sciences, history of geology.

 

Macarlı Dr. Abdullah Bey'in

'Rumeli'de Küçükçekmece Gölünün Çevresi' Başlıklı Makalesi

Karl Eduard Hammerschmidt (1801-1874), diğer adıyla Macarlı Abdullah Bey, 1850 yılında Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye jeolojisi, entomolojisi ve paleontolojisi konusundaki önemli araştırmalar ve yayınlar yapmış, koleksiyonlar oluşturmuş bir hekim ve doğa bilimcidir. Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane'de jeoloji eğitimini başlatan ve bu okul bünyesinde bir Doğa Tarihi Müzesi kuran da kendisidir. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt'ın (Avusturya-Macaristan İmparatorluk Jeoloji Dairesi Oturumları) 30 Eylül 1869 tarihli raporu içinde yayımlanan makalesinde ("Die Umgebung des See's Kütschücktschekmetché in Rumelien") Küçükçekmece gölü çevresinde gezdiği mağaralardan ikisinin fiziki deskripsiyonunu vermektedir. Türkçe çeviri, Dr. Hammerschmidt'in araştırmalarını Türk okuruna tanıtmak için yapılmıştır.

Anahtar sözcükler: Karl Eduard Hammerschmidt, Macarlı Abdullah Bey, Küçükçekmece Gölü, yerbilimleri tarihi, jeoloji tarihi. 


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
Osmanlı Bilimi Araştırmaları is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.