Mecmua-i Fünûn-i Baytariye: İnceleme ve Özetli Bibliyografya

Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Şule OSMANAĞAOĞLU SANAL
1.431 367

Öz


A Study on the Mecmua-i Fünûn-i Baytariye - with annotated bibliography

The first Turkish association of the veterinary profession, namely, the “Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi” (Ottoman Scientific Society for Veterinary Medicine), was founded on 26th August 1908, inIstanbul. The periodical issued by this Society, the Mecmua-i Fünûn-i Baytariye (Journal of Veterinary Sciences), is the first scientific veterinary journal devoted to issues related to the veterinary profession and the livestock sector. Twenty four issues were published from September 1908 to April 1910. The publishing of the journal was aimed at contributing to the prevention of animal diseases, the improvement of the veterinary profession, and animal husbandry activities. The journal includes not only scientific articles published in the veterinary field, but also information on the scientific progress of the period. In this context, the journal sheds light on national and international developments that occurred in the veterinary medicine at that time, as well as on scientific research. Multiple issues relates to the livestock sector and public health, veterinary education and training services and the organisation of the veterinary profession. This study will discuss the Ottoman Scientific Society for Veterinary Medicine and its periodical the “Journal of Veterinary Sciences”, and will provide information on the articles published in the mentioned Journal.

Keywords: Animal husbandry, periodicals, societies, Turkey, veterinary medicine.

Mecmua-i Fünûn-i Baytariye: İnceleme ve Özetli Bibliyografya

Türkiye'de veteriner hekimliği mesleğinin ilk derneği, Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi 26 Ağustos 1908 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Derneğin yayın organı olarak yayımlanan Mecmua-i Fünûn-i Baytariye, tümüyle veteriner hekimliği ve hayvancılık konularını içeren bilimsel nitelikli ilk meslek dergisidir. Eylül 1908 - Nisan 1910 tarihleri arasında toplam 24 sayısı yayımlanmıştır. Derginin yayımlanmasında, hayvan hastalıklarının önlenmesi, veteriner hekimliğin ve hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dergide veteriner hekimliği ile ilgili alanlarda gerçekleştirilen araştırma makalelerinin yanı sıra dönemin bilimsel gelişmelerine de yer verilmiştir. Bu özelliği ile dergi, veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelere, bilimsel araştırmalara, hayvancılık ve halk sağlığı konularına, veteriner hekimliği eğitim-öğretim hizmetleri ile örgütlenmesine ışık tutmaktadır. Bu çalışmada Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi ve yayın organı Mecmua-i Fünûn-i Baytariye ele alınacak ve derginin içeriğindeki makaleler hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Dernekler, hayvancılık, süreli yayın, Türkiye, veteriner hekimliği.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
Osmanlı Bilimi Araştırmaları is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.