Darüşşafaka'da Fizik Eğitiminin Başlangıcı

Meltem KOCAMAN
1.859 1.004

Öz


Physics Education in the Darüşşafaka

Darüşşafaka is a school which was established in Istanbul in the last quarter of the nineteenth century to provide quality education for poor muslim children from elementary to high school level. It still carries on providing education with success. Although the Darüşşafaka was a civilian school from the very beginning, its educational program was adopted from the Prytanée National Militaire de la Flèche; textbooks were translated into Turkish from those of the French school and a considerable number of Darüşşafaka teachers were military officers graduated from the Mekteb-i Harbiye or the Mekteb-i Tıbbiye. Taking into consideration its curricula, textbooks, teachers and scientific instruments, this article examines the history of physics education at the Darüşşafaka from its foundation in 1873/74 up to 1903/04 when it administratively became attached to the Ministry of Education.

Key words: Darüşşafaka, Prytanée National Militaire de la Flèche, physics education, history of physics, nineteenth century.

Darüşşafaka'da Fizik Eğitiminin Başlangıcı

Darüşşafaka, 19. yüzyılın son çeyreğinde müslüman ve yoksul çocuklara, ilkokuldan başlayıp, idadi seviyesinin üstüne çıkacak şekilde nitelikli bir eğitim vermek amacıyla kurulmuş ve hala eğitim vermeyi sürdüren bir okuldur. Sivil bir okul olarak kurulmasına rağmen, askeri bir okul olan Fransız Prytanée National Militaire de la Flèche'in müfredatı Darüşşafaka'ya uygulanmış, ders kitapları bu okulun kitaplarından tercüme edilmişti. Ayrıca, ilk dönem öğretmenlerinden hatırı sayılır bir kısmı, Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye'den mezun subaylardı. Bu makalede, ders programları, ders kitapları, öğretmenleri ve laboratuvarı/bilimsel aletleri temel alınarak (1873/74) tarihinde kuruluşundan, idaresinin Maarif Nezareti'ne geçtiği (1903/4) yılına kadar Darüşşafaka'da fizik eğitiminin tarihi incelenmiştir.

Anahtar sözcükler: Darüşşafaka, Prytanée National Militaire de la Flèche, fizik eğitimi, fizik tarihi, ondokuzuncu yüzyıl.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
Osmanlı Bilimi Araştırmaları is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.