Reşit Süreyya Gürsey’e göre Marcelin Berthelot

Şeref Etker
1.481 333

Öz


Reşit Süreyya Gürsey, comments on Marcelin Berthelot in 1927

Reşit Gürsey, M.D. (1889-1962) was a military physician who developed an interest in basic science during his radiology training in the 1920’s, and attended courses given by M. Curie ve P. Langevin in Paris, and later by E. Rutherford ve J. J. Thomson in Cambridge. He was the physics teacher of the KuleliMilitaryAcademyin Istanbulwhen he published a critique of Marcelin Berthelot’s (1827-1907) work on the occasion of his centenary in 1927. In an academic climate of eulogy, Dr. Gürsey’s article stands out as a singular and objective essay.

Key words: Reşit Gürsey, Marcelin Berthelot, History of Chemistry, Thermochemistry.

Reşit Süreyya Gürsey’e göre Marcelin Berthelot

Askeri bir hekim olan Dr. Reşit Gürsey (1889-1962), 1920li yıllarda aldığı radyoloji eğitimi sırasında, temel bilimlere duymuş, Paris’te M. Curie ve  ve P. Langevin’in, Cambridge’de E. Rutherford ve J.J. Thomson’un derslerine girmiştir. Marcelin Berthelot’nun (1827-1907) doğumunun 100. Yıldönümü vesilesiyle, onun çalışması hakkındaki eleştrisini yazdığında, İstanbul’daki Kuleli Askeri Lisesi’nde fizik öğretmenidir. Akademik övgü çerçevesinde, Dr. Gürsey’in yazısı alışılmamış ve objektif bir deneme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar sözcükler: Reşit Gürsey, Marcelin Berthelot, Kimya tarihi, Isıl Kimya


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
Osmanlı Bilimi Araştırmaları is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.