İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde ‘Atom Alimleri’nin Konferansları (1950-1955): W. Heisenberg, T. Allibone, O. Hahn

Kaan Ata
1.736 309

Öz


Conferences of  ‘Atom Scientists’ in Istanbul University Faculty of Science (1950-1955): W. Heisenberg, T. Allibone, O. Hahn

At the end of 1940’s, nuclear physics started to draw the attention of Turkish academics and readership. In 1950s, courses on nuclear physics were launched, textbooks were written and research articles saw the printing press. In 1955, Departments of Atomic Physics were established both in the Istanbul and Ankara University. Well known nuclear physicists like Werner Heisenberg, Otto Hahn and Thomas Allibone gave public conferences in Istanbul University and Ankara University between the years 1950-1955.

Parallel to the establishment of atomic physics departments in Turkey’s universities; the public conferences given by these well-known scientists provided the audience with information on the theory and applications of atomic physics. By publishing interviews and announcements, the newspapers helped in drawing public attention to this topic. The conferences given by O. Hahn and T. Allibone were published by the Faculty of Science of Istanbul University.

Key words: Thomas Allibone, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Istanbul University Faculty of Science, Ankara University Faculty of Science, History of physics, Nuclear physics.

 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde ‘Atom Alimleri’nin Konferansları (1950-1955): W. Heisenberg, T. Allibone, O. Hahn

İkinci Dünya Savaşı sırasında nükleer enerji üzerine yapılan çalışmalar, 1940’ların sonunda, Türkiye’de nükleer fizik araştırmalarına ilginin oluşmasına yol açmıştır. 1950’lerde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde çekirdek fiziği konusunda dersler verilmeye başlanmış, ders kitapları yazılmış ve araştırma makaleleri yayımlanmıştır. 1955 yılında İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin Fen Fakültelerinde Çekirdek Fiziği Enstitüleri kurulmuştur. 1950-55 yılları arasında Werner Heisenberg, Otto Hahn, Thomas Allibone gibi tanınmış nükleer fizikçiler İstanbul Üniversitesi’nde ve Ankara Üniversitesi’nde konferanslar vermişlerdir.

Türkiye üniversitelerinde çekirdek fiziği enstitülerinin kurulması faaliyetlerine paralel olarak, tanınmış bilim insanlarının verdiği açık konferanslar katılımcılara nükleer fiziğin teorisi ve uygulaması ile ilgili yeni bilgiler sağlamış, gazetelerdeki haberler toplumun dikkatini nükleer enerjiye çekmiştir. Otto Hahn ve Thomas Allbone’un konferansları İ.Ü. Fen Fakültesi tarafından basılmıştır.

Anahtar sözcükler: Thomas Allibone, Otto Hahn, Werner Heisenberg, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik tarihi, Nükleer fizik.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
Osmanlı Bilimi Araştırmaları is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.