Askeri Baytarları Terakki ve Teavün Cemiyet-i Umumisi ve 1908 nizamnamesi

Şeref Etker
1.600 630

Öz


The Turkish Society for Progress and Cooperation among Military Veterinarians, Statute of 1908

The Young Turk revolution of 1908 paved the way for the founding of professional and political societies thoughout the Ottoman Empire. Veterinarians were among the first to establish organizations; three Veterinary societies were formed in less than six months.

One of these societies, the Society for Progress and Cooperation among Military Veterinarians (Askeri Baytarları Terakki ve Teavün Cemiyet-i Umumisi) was under the steering of the educational staff of the Military Veterinary School in Istanbul. The Statute of 1908 details the structure and various functions of the Society, which also published a short-lived periodical entitled Ceride-i Baytari-i Askeri (Journal of Military Veterinary Medicine).

Key Words: Veterinary Medicine, Military Veterinary School, Professional Societies, Veterinary periodicals, Turkey.

 

Askeri Baytarları Terakki ve Teavün Cemiyet-i Umumisi ve 1908 nizamnamesi

İkinci Meşrutiyet’in 1908 yılında ilan edilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda çok sayıda mesleki derneğin kuruluşunun önünü açmıştır. Bu tip dernekleri kuran ilk meslek grupları arasında veteriner hekimler yer alır: Altı aydan kısa bir süre içinde üç veterinerlik derneği kurulmuştur. Bu derneklerden birisi Askeri Baytarları Terakki ve Teavün Cemiyet-i Umumisi olup, İstanbul’daki Askeri Baytar Mektebi’nin öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur. 1908 tarihli nizamnamesi, derneğin yapısını ve görevlerini belirlemektedir. Dernek kısa süreli bir askeri veterinerlik dergisi (Ceride-i Baytari-i Askeri) de yayımlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Veteriner hekimlik, Askeri Baytar Mektebi, Meslek dernekleri, Veterinerlik dernekleri, Türkiye.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
Osmanlı Bilimi Araştırmaları is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.