Adenozin difosfat ile uyarılan trombositlerde Kaspaz-3 gen anlatımı [Caspase-3 gene expression in adenosine diphosphate stimulated platelets]

Özge Çevik, Zelal Adıgüzel, Azize Şener
1.306 857

Öz


Amaç: Trombositler kemik iliğinde megakaryositlerin farklılaşması sonucunda meydana gelen, pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri olarak bilinirler. Dolaşımda birkaç günlük ömrü olan trombositler plazmada trombin, kollagen, adenozin difosfat (ADP) ve epinefrin gibi çeşitli uyarıcılarla karşı farklı sinyaller vererek agrege olurlar. Çekirdeksiz hücre olarak bilinmelerine karşın trombositlerin apoptoza uğradıkları yapılan in vivo ve in vitro çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada ADP\'nin trombositler üzerindeki apoptotik etkisi araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: Trombositler 10µM ADP ile 37°C de 1 saat inkübe edilmiştir. Trombositlerde akım sitometride p-selektin bağlanması, fluorometre ile kalsiyum düzeyleri, ELISA ile sitokrom-c düzeyleri, qRT-PCR ile kaspaz-3 gen ekspresyonu, Western blot ile kaspaz-3 salınımı ölçülmüştür. Bulgular: ADP ile uyarılan trombositlerde p-selektin, kalsiyum, sitokrom-c, kaspaz-3 salınımı ve gen ekspresyonu artmıştır. Sonuç: Trombositler ADP ile uyarıldıkları zaman apoptotik yolakta anahtar enzim olan kaspaz-3 gen anlatımını yapabilirler.

Anahtar kelimeler


Trombositler, kaspaz-3, qRT-PCR, P-selektin, ADP

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2012.03.0181