Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)

59.387 35.696

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Abstracting and Indexing : Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrichs, DRJI, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin,  Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service tarafından dizinlenmektedir.

 

 

 

Diğer indeksler için başvu

 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. ile lisanslanmıştır.

 


Journal of Computer and Education Research
ISSN 2148-2896 (Online)
Copyright © JCER

 


Year:2016 Volume:4 Issue: 7


Kapak sayfası
JOURNAL OF COMPUTER AND EDUCATION RESEARCH


ISSN: 2148-2896