Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)

40.442 27.664

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Abstracting and Indexing : Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrichs, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin,  Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service

 

 

 

Diğer indeksler için başvu

 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. ile lisanslanmıştır.

 


Journal of Computer and Education Research
ISSN 2148-2896 (Online)
Copyright © JCER

 


Yıl:2015 Cilt:3 Sayı: 6


Kapak sayfası
JOURNAL OF COMPUTER AND EDUCATION RESEARCH


ISSN: 2148-2896