Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)

69.431 39.410

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Abstracting and Indexing : Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrichs, DRJI, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin,  Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service tarafından dizinlenmektedir.

 

 

 

Diğer indeksler için başvu

 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. ile lisanslanmıştır.

 Creative Commons License 
JCER'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. 


Journal of Computer and Education Research
ISSN 2148-2896 (Online)
Copyright © JCER

 


Year:2016 Volume:4 Issue: 8

İçindekiler

Editörden

From Editor PDF (English)
Tamer KUTLUCA

Makaleler

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: SORUNLAR, ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRMELER TAM METİN
F. Kübra Çelen, S.Sadi Seferoğlu
GAME PREFERENCES OF 3 GENERATIONS FROM THE EYE OF STUDENTS’ FULL TEXT (English)
Nazime Tuncay
ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE EMPATİK EĞİLİM İLİŞKİSİ: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÖRNEĞİ TAM METİN
Ezel Nur Korur, Erman Öncü, Sonnur Küçük Kılıç
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TAM METİN
Mehmet Şentürk

Derleme

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ KAPSAMINDA ÖĞRETMENLERİN HİZMET-İÇİ EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİR MODEL ÖNERİSİ: WEB TABANLI HİZMET-İÇİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİ TAM METİN
Hatice Durak, Mustafa Sarıtepeci, Hasan ÇakırCreative Commons License 
JCER'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.