Kapak görseli

MİTHAT CEMAL KUNTAY’IN ÜÇ İSTANBUL ROMANINDA SOSYAL STATÜ/GÜÇ TABLOLARI VE DRAM

Halil DİNÇ
2.255 1.429

Öz


Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul romanında Osmanlı’nın son dönemlerini anlatır. Eserde kalabalık şahıslar kadrosu ve olay örgüsü mevcuttur. Yazar 2. Abdülhamit Dönemi, İttihat Terakki Dönemi ve sonrasının olayları anlatılmaktadır. Dağılma dönemine giren Osmanlı Devletinde önemli görevler üstlenen roman kişilerinin psikolojilerini yansıtması bakımından da roman incelenmeye layıktır. Roman kişilerinin zamana, mekâna ve imkâna göre davranışları romanda yansıtılmıştır. Her dönem bazı kişiliklerin öne çıktığı romanda bir önceki dönemin kudretlilerinin dramlarına şahit olunur. Adnan ve Hidayet romanın bu alt-üst oluşlarını zirvede yaşayan başkişilerindendir. Çalışmada bu iki karakter üzerinden takip yapılacaktır. Farklı kişiliklerde görünmelerine rağmen parayı, makamı kısacası nüfuzu kullanırken birbirlerine benzeyen iki kahramanın ortak noktası kibirli oluşlarıdır. Dramları da benzeşir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21085/jemsos.02565

Referanslar


BULUT F., Üç İstanbul Romanında Üç İntihar, Onlar Ölümü Seçti (Editör Harun Ceylan), Ankara Sonçağ Yayınları, 2013.

ÇETİN N., Roman Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap, Ankara, 2009.

İLERİ S., Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar Kılavuzu, Everest Yayınları, İstanbul, 2015.

KUNTAY M. C., Üç İstanbul, Oğlak Yayınları, 19. Baskı, İstanbul, 2016.

TEKİN M., Roman Sanatı, Ötüken Yayınları, 10. Baskı, İstanbul, 2012.

SANAY A. B., Mithat Cemal Kuntay Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

YALÇIN A., Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı 1946-2000, (Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından) Akçağ Yayınları Ankara, 2005.

www.turkedebiyati.org