: JFFIU HAS NOW BEEN ADDED TO TUBİTAK ULAKBİM LIFE SCIENCES DATABASE (JFFIU TÜBİTAK ULAKBİM YAŞAM BİLİMLERİ VERİ TABANINDA TEKRAR TARANMAYA BAŞLAMIŞTIR)

Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU) made an application so as to be indexed in Tubitak Ulakbim Life Sciences Database since 2015, 65(1) January issue.  

18 Aralık 2014 tarihinde, Tübitak Ulakbim Yaşam Bilimleri Veri Tabanı'nda taranmak için yapılan başvuru olumlu sonuçlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 65(1) Ocak sayısından tarihinden itibaren tekrar ilgili veritabanında taranmaya başlamıştır.Creative Commons License
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) by İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu.