Browse Title Index


 
Issue Title
 
2007, Series A, Vol 57, No 2 Changes in physical properties of fine-textured soils occurred within a rotation period of 21 years in Pinus pinaster (aiton) plantations established by mechanized sol preparation methods Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Hızal, Taneri Zoralioğlu, Mustafa Zengin
 
2000, Series A, Vol 50, No 2 Some anatomical properties and wood density of Ostrya carpinifolia Scop. Abstract   PDF (Türkçe)
A. Dilek Doğu, S. Nami Kartal, Coşkun Köse, Nurgün Erdin
 
2000, Series B, Vol 50, No 2 'Fonksiyonel planlamada idare süreleri ve amaç çapları'' makalesine ilişkin bir değerlendirme Abstract   PDF (Türkçe)
Uçkun Geray
 
2000, Series A, Vol 50, No 1 1951-2000 yılları arasında havza amenajmanı anabilim dalı’nca fakülte dergisinin A serisinde yayınlanan bazı çalışmaların değerlendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Ferhat Gökbulak
 
2000, Series A, Vol 50, No 1 1951-2000 yılları arasında orman entomolojisi ve koruma anabilim dalı öğretim elemanlarının fakülte dergisi A Serisi’nde yayınlamış oldukları makaleler Abstract   PDF (Türkçe)
Erol Akkuzu, Hamit Ayberk
 
1967, Series B, Vol 17, No 2 1966-1967 ders yılı Dursunbey ekskürsiyonundan notlar Abstract   PDF (Türkçe)
Torul Mol
 
2006, Series A, Vol 56, No 2 1975-2000 yılları arasında İstanbul’daki arazi kullanım değişimlerinin Landsat MSS ve Landsat ETM+ verileri ile belirlenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Ayhan Koç
 
2012, Vol 62, No 2 19.yy da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
S.Gülçin Bozkurt
 
1962, Series B, Vol 12, No 1 "2000 yılı yarışması" adlı kitapta Türkiye Abstract   PDF (Türkçe)
Faik Tavşanoğlu
 
1975, Series B, Vol 25, No 1 2000 yılında istanbul ve rekreasyon Abstract   PDF (Türkçe)
Besalet Pamay
 
1964, Series B, Vol 14, No 1 23 Ağustos 1959 - 4 Eylül 1959 tarihleri arasında Ayancık'a vaki bir seyahat sırasında yapılan bazı fitopatolojik tesbit ve müşahedeleri Abstract   PDF (Türkçe)
Kurt Lohwag Çeviren: Muzaffer Selik
 
1956, Series B, Vol 6, No 1 4. Dünya Ormancılık Kongresi (Geçen sayıdan devam) Abstract   PDF (Türkçe)
Orhan Yamanlar
 
1997, Series A, Vol 47, No 2 45 yıllık hizmetten sonra Prof. Dr. Faik Yaltırık emekli oldu Abstract   PDF (Türkçe)
Gökhan Eliçin
 
2000, Series B, Vol 50, No 2 50. yılını kutladığımız İstanbul üniversitesi orman fakültesi dergilerine ilişkin bir değerlendirme Abstract   PDF (Türkçe)
Ertuğrul Görcelioğlu, Suzan Poşul
 
1980, Series B, Vol 30, No 1 6 temmuz 1978'de yapılan orman kadastrosu kongesinden bugüne kadar yapılan kadastro çalışmaları Abstract   PDF (Türkçe)
Kadir Erdin
 
2016, Vol 66, No 1 A combined loading system integrated with portable winch and polyethylene chutes for loading of timber products Abstract   PDF (Türkçe)
H. Hulusi Acar
 
2016, Vol 66, No 2 A comparative analysis of strategic plans of forestry faculties in Turkey Abstract   PDF (Türkçe)
Seçil Yurdakul Erol, Gizem Şahin
 
2017, Vol 67, No 1 A comparative economic evaluation of bucking deciduous trees: A Case study of Oriental beech (Fagus orientalis) stands in Northeastern Turkey Abstract   PDF
Mehmet Pak, Neşe Gülci
 
2016, Vol 66, No 2 A new species record for the flora of Turkey: Barbarea bracteosa Guss. Abstract   PDF
Ünal Akkemik, Hatice Yılmaz
 
1999, Series A, Vol 49, No 2 A new variety of cilicican fir (Abies cilicica Carr.) from Anatolia Abstract   PDF (Türkçe)
Melih Boydak, İbrahim Erdoğrul
 
2017, Vol 67, No 1 A Perspective on various alkyl ketene dimer (AKD) application areas Abstract   PDF
Ahsen Ezel Bildik
 
ACCEPTED ARTICLES A proposal of reconstruction upon nature park – forest recreation area concepts and nature park identification criterias in the example of Belgrad Forest Abstract
Hayati Tekin, Cihan Erdönmez, İpek Müge Özgüç Erdönmez, Nilüfer Kart Aktaş, Alev P. Bekdemir Gürbey, Ömer Öztoprak
 
2017, Volume 67, Issue 2 A research on the preferences of material and size in the Turkish kitchen furniture industry. Abstract
Tuncer Dilik, Ersin Uçar
 
1974, Series B, Vol 24, No 2 A.b.d. güney ormanlarında orman yangın şeritlerinden otlak olarak faydalanma Abstract   PDF (Türkçe)
Nihat Uluocak
 
1964, Series B, Vol 14, No 1 A.B.D.'de yüksek tahsil müesseseleri ve yüksek tahsil Abstract   PDF (Türkçe)
İlhan Gülen
 
1973, Series B, Vol 23, No 2 Abdulgafur Acatay 70 Yaşında Abstract   PDF (Türkçe)
Muzaffer Selik
 
1965, Series B, Vol 15, No 1 ABD’de ormancılık tahsili: Amerikan Ormancılık Cemiyeti’nin hazırlattığı etüdün ana hatları Abstract   PDF (Türkçe)
Samuel T. Dana, Evert w. Johnson, Çeviri: İlhan Gülen
 
1959, Series B, Vol 9, No 2 Abies equi trojani Aschers., Sinten'in orijini üzerinde palinolojik araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Barhan Aytuğ
 
1957, Series B, Vol 7, No 1 Abietinees’lerin ibrelerindeki reçine kanallarının yerleri Abstract   PDF (Türkçe)
Mlle Y. de Ferre, Çeviren: Burhan Aytuğ
 
2008, Series A, Vol 58, No 2 Accumulation of heavy metals as related to cation exchange in some forest and pasture soils of Stara Planina (Serbia) Abstract   PDF (Türkçe)
S. Belanovic, O. Kosanin, M. Danilovic, R. Kadovic
 
1998, Series A, Vol 48, No 2 Açık artırmalı tomruk satış fiyatları üzerine mevsim etkisinin araştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Kenan Ok
 
2012, Vol 62, No 2 Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu ve Doğaya Yeniden Kazandırılmasının “Şile-Avcıkoru” Örneğinde İrdelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Yaşam Ulusoy, Tülay Ayaşlıgil
 
1984, Series B, Vol 34, No 1 Açıkhava rekreasyonunda bazı temel kavramlar ve özellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Aytuğ Akesen
 
1978, Series B, Vol 28, No 1 Açıkhava rekreasyonunda yaş ve öğrenim etkenlerinin rekreasyonel eylemler üzerindeki etkileri Abstract   PDF (Türkçe)
Aytuğ Akesen
 
1993, Series B, Vol 43, No 3-4 Adalar ormanları ve sorunları Abstract   PDF (Türkçe)
H. Cahit Şad
 
1962, Series A, Vol 12, No 2 ADANA BÖLGESİNİN KALKINMASINDA KIZIL ÇAMIN (P. BRUTİA) ÖNEMİ VE SİLVİKÜLTÜRÜ Details   PDF (Türkçe)
Fikret SAATÇIOĞLU, Besalet PAMAY
 
1962, Series A, Vol 12, No 2 ADANA (ÇUKUROVA) BÖLGESİNİN KALKINMASINDA OKALİPTÜS KÜLTÜRLERİNİN ÖNEMİ Details   PDF (Türkçe)
Fikret SAATÇIOĞLU, Besalet PAMAY
 
1976, Series B, Vol 26, No 2 AET - Türkiye ormancılığında yeni gelişmeler Abstract   PDF (Türkçe)
Ertuğrul Acun
 
2006, Series A, Vol 56, No 1 Affect of sample position on colour values of wood under diffuse illumination Abstract   PDF (Türkçe)
Celil Atik
 
1987, Series B, Vol 37, No 1 Afrika'nın tropik bölgesinde yetişen ağaç türleri ve genel özellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt, Nurgün Erdin
 
1983, Series B, Vol 33, No 1 Ağaç malzeme (ahşap) mekanik özellikleri ve birleştirmeleri Abstract
Necati Özçelik
 
1986, Series B, Vol 36, No 4 Ağaç biçimede şerit testereler Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt
 
1972, Series B, Vol 22, No 1 Ağaç boyunun ve çeşitli yüksekliklerdeki çapların ölçülmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Marshall D. Ashley, Robert E. Rager, Çeviri: Tahsin Tokmanoğlu
 
1989, Series B, Vol 39, No 1 Ağaç endüstrisinde iş güvenliği Abstract   PDF (Türkçe)
Melikşah Yıldırım
 
1988, Series B, Vol 38, No 4 Ağaç endüstrisinde kontrol esasları Abstract   PDF (Türkçe)
Melikşah Yıldırım
 
1990, Series B, Vol 40, No 3 Ağaç işleyen endüstrilerde burun ve paranasal sinüs boşluğu kanseri oluşumunda rol oynayan faktörler ve sorunları Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt, Med. Tayfun Bozkurt
 
1979, Series B, Vol 29, No 2 Ağaç işleyen endüstrilerde sağlık sorunları Abstract   PDF (Türkçe)
A. Yılmaz Bozkurt, Tayfun Bozkurt
 
1973, Series B, Vol 23, No 2 Ağaç kabuklarının çeşitli ormancılık ve tarım uygulamalarında, endüstride ve diğer alanlarda değerlendirilmesi olanakları Abstract   PDF (Türkçe)
Ertuğrul Görcelioğlu
 
2005, Series A, Vol 55, No 1 Ağaç kesme suçunun orman kanunu açısından incelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
O. Devrim Elvan
 
1984, Series B, Vol 34, No 1 Ağaç malzeme - ağırlık ilişkileri Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Kurtoğlu
 
1963, Series B, Vol 13, No 1 Ağaç malzeme bükme tekniği kullanış yerleri Abstract   PDF (Türkçe)
Adnan Berkel
 
1985, Series B, Vol 35, No 2 Ağaç malzeme denge rutubetinin Karadeniz bölgesindeki dağılımı Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Kurtoğlu
 
1954, Series B, Vol 4, No 1 Ağaç malzeme emprenye sanayiimizin bugünkü durumu Abstract   PDF (Türkçe)
Adnan Berkel
 
1989, Series B, Vol 39, No 3 Ağaç malzeme kalitesi ve silvikültürel tedbirler Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt, Nurgün Erdin
 
2002, Series A, Vol 52, No 1 Ağaç malzeme teknolojisi bilgi sistemi Abstract   PDF (Türkçe)
K. Hüseyin Koç, Nusret As, A. Dilek Doğu, Baki Aksu, Celil Atik, E. Seda Erdinler
 
1962, Series B, Vol 12, No 2 Ağaç malzeme tutkalları Abstract   PDF (Türkçe)
Savni Huş
 
1966, Series B, Vol 16, No 2 Ağaç malzeme ve ısı münasebetleri Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt
 
1985, Series B, Vol 35, No 3 Ağaç malzemede lif'lere paralel yönde periferik kesiş Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt
 
1985, Series B, Vol 35, No 2 Ağaç malzemede ortogonal kesiş Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt
 
1984, Series B, Vol 34, No 4 Ağaç malzemenin kimyasal yolla korunması olanakları Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Kurtoğlu
 
1990, Series B, Vol 40, No 2 Ağaç malzemenin kurutulması Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt, Ramazan Kantay
 
1966, Series B, Vol 16, No 2 Ağaç malzemenin mekanik özellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt
 
1986, Series B, Vol 36, No 2 Ağaç malzemenin rutubeti ve ölçülmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Ramazan Kantay
 
1956, Series B, Vol 6, No 1 Ağaç malzemenin tabii surette kurutulması Abstract   PDF (Türkçe)
Adnan Berkel
 
2002, Series B, Vol 52, No 1 Ağaç malzemenin yanması ve yangında diğer yapı elemanlarıyla karşılaştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Semra Çolak, Gürsel Çolakoğlu, Nusret As
 
2001, Series B, Vol 51, No 2 Ağaç malzemenin yapıştırılmasında adhezyon teorisi Abstract   PDF (Türkçe)
İsmail Aydın, Gürsel Çolakoğlu, Turgay Akbulut
 
1980, Series A, Vol 30, No 2 Ağaç malzemenin yüksek sıcaklık derecelerinde kurutulması Abstract   PDF (Türkçe)
Ramazan Kantay
 
1980, Series B, Vol 30, No 2 Ağaç malzemenin yüksek sıcaklık derecelerinde kurutulması Abstract   PDF (Türkçe)
Ramazan Kantay
 
1987, Series B, Vol 37, No 2 Ağaç serveti ve artımına ilişkin envanter sırasında artımın saptanması maksadile dikili gövdelerden artım kalemi alma esasları Abstract   PDF (Türkçe)
Hüseyin Cahid Şad
 
1989, Series B, Vol 39, No 3 Ağaç ve çalıların bahçe düzenlemesinde önemi ve bahçe bitkilendirme örnekleri Abstract   PDF (Türkçe)
Yahya Ayaşlıgil
 
1955, Series B, Vol 5, No 2 Ağaç ve orman haftası münasebeti ile düşünce ve teklifler Abstract   PDF (Türkçe)
Selahattin İnal
 
1982, Series B, Vol 32, No 2 Ağaçlandırma alanlarında arazi hazırlığı ve toprak işlemesinin orman yetişme ortamı üzerindeki etkileri Abstract   PDF (Türkçe)
Doğan Kantarcı
 
1996, Series A, Vol 46, No 2 Ağaçlandırma alanlarında su ve toprak koruma amacıyla kullanılan teraslar ve orman yollarında erozyon kontrolü Abstract   PDF (Türkçe)
Ertuğrul Görcelioğlu
 
1978, Series B, Vol 28, No 1 Ağaçlandırma çalışmaları ve orman kadastrosu Abstract   PDF (Türkçe)
Tahsin Tokmanoğlu
 
1985, Series B, Vol 35, No 1 Ağaçlandırma çalışmalarında uygulanan arazi hazırlığına ilişkin mekanizasyonun ekolojik sonuçları Abstract   PDF (Türkçe)
Necmettin Çepel
 
1989, Series A, Vol 39, No 2 AĞAÇLANDIRMADA ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME (MULTICRITERIA DECISION MAKING IN AFFORESTATION) Details   PDF (Türkçe)
Ahmet TÜRKER
 
1980, Series B, Vol 30, No 1 Ağaçlarda anormal büyümeler ve büyüme anormallikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Muzaffer Selik
 
2007, Series B, Vol 57, No 1 Ağaçlarda büyüme gerilmeleri: yapısı, oluşum nedenleri ve belirtileri Abstract   PDF (Türkçe)
Dilek Doğu
 
2007, Series B, Vol 57, No 1 Ağaçlardaki büyüme gerilmelerinin odun hammaddesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma metodları Abstract   PDF (Türkçe)
Dilek Doğu
 
1978, Series A, Vol 28, No 2 Ağaçlardaki nirengi noktalarına bağlanan poligonlarda koordinat hesabı Abstract   PDF (Türkçe)
Tahsin Tokmanoğlu
 
1999, Series A, Vol 49, No 2 Ağartma sırasında kraft selulozunda görülen bazı kimyasal ve optik değişiklikler Abstract   PDF (Türkçe)
Mualla Balaban, Celil Atik
 
1993, Series B, Vol 43, No 3-4 Ahşap malzemenin yanma özellikleri ve binalarda yangın güvenliği Abstract   PDF (Türkçe)
Ali Küçükosmanoğlu
 
1990, Series B, Vol 40, No 3 Ahşap mobilya ve yapı elemanı üretiminde kullanılan birleştirme şekilleri Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Kurtoğlu, Metin Kahveci, Tuncer Dilik
 
1989, Series A, Vol 39, No 1 AHŞAP VE ARKEOLOJİ (LE BOIS ET L'ARCHEOLOGIE) Details   PDF (Türkçe)
İsmet ŞANLI
 
1993, Series A, Vol 43, No 2 Akarsuların (vadi) profil özellikleri ile eski tabanlar arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Hüseyin E. Çelik
 
1985, Series B, Vol 35, No 1 Akasya (Robina pseudoacacia L.)nın önemi ve silvikültürel özellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
İbrahim Atay
 
1975, Series A, Vol 25, No 2 Akdeniz - Subtropikal bölgede orman gençleştirmesi sorunları Abstract   PDF (Türkçe)
Fikret Saatçioğlu
 
2006, Series A, Vol 56, No 1 Akdeniz bölgesi endemik odunsu Rosaceae taksonlannın morfolojik ve palinolojik ozellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Asuman Efe, Ünal Akkemik, Zafer Kaya
 
2005, Series A, Vol 55, No 2 Akdeniz bölgesi endemik rhamnus taksonlarının morfolojik ve palinolojik özellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Asuman Efe, Ünal Akkemik, Zafer Kaya
 
1976, Series A, Vol 26, No 2 Akdeniz bölgesi iğne yapraklı ormanlarında zarar yapan böcekler ve önemli türlerin parazit ve yırtıcıları üzerine araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
İsmail Tosun
 
1971, Series B, Vol 21, No 1 Akdeniz bölgesi ormanlarında yangınlara karşı mücadelede meterolojiden faydalanma Abstract   PDF (Türkçe)
Ertuğrul Acun
 
1986, Series B, Vol 36, No 1 Akdeniz Bölgesi'nin deniz etkisi altındaki kesimindeki yerleşmelerin ve yanlış arazi kullanımının yarattiği bazı sorunlar Abstract   PDF (Türkçe)
M. DOĞAN Kantarcı
 
1985, Series A, Vol 35, No 1 Akdeniz bölgesinde yetişme ortamı bölgesel sınıflandırmasının yorumu Abstract   PDF (Türkçe)
M. Doğan Kantarcı
 
1971, Series B, Vol 21, No 1 Akdeniz ormancılığı Abstract   PDF (Türkçe)
H. Cahit Şad
 
1990, Series A, Vol 40, No 1 Akdeniz ormancılığında eğitim ve araştırma Abstract   PDF (Türkçe)
Selçuk Bayoğlu, Metin Özdönmez
 
2008, Series B, Vol 58, No 1 Akdeniz servisinin ( Cupressus sempervirens l.) ekolojisi ve silvikültürü Abstract   PDF (Türkçe)
Rumi Sabuncu, Servet Çalışkan
 
2004, Series A, Vol 54, No 1 Akhisar yöresindeki kekik ve tütün üretiminin ekonomik açıdan karşılaştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Taner Okan, İsmail Şafak
 
1978, Series A, Vol 28, No 2 Akım ve sediment ölçmelerinin değerlendirilmesi yoluyla bozçay havzasının yıllık sedıment veriminin hesabı Abstract   PDF (Türkçe)
Ertuğrul Görcelioğlu
 
2011, Vol 61, No 2 Alaçam Dağları karaçam ormanlarının liken ölü örtü pH'sının irdelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Orhan Sevgi, H. Barış Tecimen, Gülşah Çobanoğlu, Ece Sevgi, Osman Yalçın Yılmaz
 
1999, Series A, Vol 49, No 2 Aladağ (Bolu) Kartalkaya Bölgesi’nde Büyüksaha siperinde yetiştirilmiş sarıcam meşcerelerinin ölü örtü ve toprak özellikleri üzerine araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Doğanay Tolunay
 
1980, Series A, Vol 30, No 2 ALADAĞ KÜTLESİNİN (BOLU) KUZEY YAMACINDA ULUDAĞ GÖKNARI İBRELERİNDEKİ MİNERAL MADDE MİKTARLARININ YÜKSELTİ-İKLİM KUŞAKLARINA GÖRE DEĞİŞİMİ Details   PDF (Türkçe)
M. Doğan KANTARCI
 
1980, Series A, Vol 30, No 2 Aladağ kütlesinin (Bolu) kuzey yamacında Uludağ Göknarı ibrelerindeki mineral madde miktarlarının yükselti-iklim kuşaklarına göre değişimi Abstract   PDF (Türkçe)
Doğan Kantarcı
 
1988, Series A, Vol 38, No 1 Aladağda (Bolu) bazı sarıçam meşcerelerinde yıllık yaprak dökümü miktarı ve bu yolla toprağa verilen azot'un tespiti üzerine araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Münir Dündar
 
2003, Series A, Vol 53, No 1 Aladağ’da (Bolu) sıklık çağındaki sarıçam (Pinus sylvestris L.) meşcerelerinde bakımların madde dolaşımına etkileri Abstract   PDF (Türkçe)
Doğanay Tolunay
 
1983, Series B, Vol 33, No 1 Alaxander von Humboldt Abstract   PDF (Türkçe)
Selman Uslu
 
1995, Series A, Vol 45, No 1 Alemdağ Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın tehlike oranları Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Hakyemez
 
2016, Vol 66, No 2 Allometric equations for estimating standing biomass of Avicennia marina in Bushehr of Iran Abstract   PDF
Akbar Ghasemi, Asghar Fallah, Shaban Shattaii Joibary
 
1968, Series B, Vol 18, No 1 Alman ormancılığının ekonomik durumu Abstract   PDF (Türkçe)
İlhan Gülen
 
1958, Series B, Vol 8, No 1 Almanya ormancılığından intibalarım Abstract   PDF (Türkçe)
Abdülkadir Kalıpsız
 
1970, Series B, Vol 20, No 1 Almanya selüloz ve kağıt kimyagerleri ve mühendisleri derneğince tertiplenen 1969 yılı uluslararası kongreden izlenimler Abstract   PDF (Türkçe)
Savni Huş, Turan Tank
 
1972, Series B, Vol 22, No 1 Almanya Selüloz ve Kâğıt Kimyagerleri ve Mühendisleri Derneği’nce tertiplenen 1971 yılı uluslararası kongreden izlenimler Abstract   PDF (Türkçe)
Savni Huş
 
1969, Series B, Vol 19, No 1 Almanya Selüloz ve Kağıt Kimyagerleri ve Mühendisleri Derneği’nce tertiplenen uluslararası kongreden izlenimler Abstract   PDF (Türkçe)
Savni Huş
 
1959, Series B, Vol 9, No 2 Almanya seyahat notlarım Abstract   PDF (Türkçe)
Selman Uslu
 
1983, Series B, Vol 33, No 1 Almanya'da asit yağışların ormanlar üzerine etkileri Abstract   PDF (Türkçe)
Ertan Aruz
 
1954, Series B, Vol 4, No 2 Almanya'da harp sonrası orman yetiştirme çalışmaları Abstract   PDF (Türkçe)
Fikret Saatçioğlu
 
1951, Series B, Vol 1, No 1 Almanya'da Harp Sonrası Orman Yetiştirme Çalışmaları Abstract   PDF (Türkçe)
Fikret Saatçioğlu
 
1996, Series B, Vol 46, No 1-2-3-4 Almanya'da Kuzey Ren-Vestefalya eyaleti'nde ekoloji, çevre geliştirme ve ormancılık planlaması için kurulan ve "lölf" olarak adlandırılan çevre planlama örgütünün ve temel görevlerin tanıtımı Abstract   PDF (Türkçe)
H. Cahit Şad
 
1972, Series B, Vol 22, No 1 Alplerde sel kontrolü Abstract   PDF (Türkçe)
Hans M. Keller, Çeviri: Ertuğrul Görcelioğlu
 
1994, Series A, Vol 44, No 1 Altı değerlikli kromun odun yüzeyinden yıkanması Abstract   PDF (Türkçe)
Nurgün Erdin
 
1956, Series A, Vol 6, No 1 AMANOS DAĞLARINDA LOKAL TURBALIK TEŞEKKÜLLERİ VE BUNLARIN FLORASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Details   PDF (Türkçe)
Hayrettin KAYACIK
 
1964, Series B, Vol 14, No 2 Amenajman metodlarının tarihsel gelişimi Abstract   PDF (Türkçe)
İsmail Eraslan
 
1966, Series B, Vol 16, No 2 Amerika Birleşik Devletleri Orman Teşkilatı’nın inşaa edilecek edilecek yolların güzergahlarında bulunan materyalin teşhisi konusunda hava fotoğraflarından sağladığı faydalar Abstract   PDF (Türkçe)
Sotero Muniz, Çeviri: Tahsin Tokmanoğlu
 
1959, Series B, Vol 9, No 2 Amerika Birleşik Devletlerinde orman mahsulleri araştırma işlerine topla bir bakış Abstract   PDF (Türkçe)
Adnan Berkel
 
1958, Series B, Vol 8, No 2 Amerika Birleşik Devletlerinde orman tahdit problemi nasıl halledilmiştir? Abstract   PDF (Türkçe)
Tahsin Tokmanoğlu
 
1959, Series B, Vol 9, No 1 Amerika Birleşik Devletlerinde yapmış olduğum silvikültürel teknik ve müşahedelerim hakkında rapor Abstract   PDF (Türkçe)
İbrahim Atay
 
1973, Series B, Vol 23, No 2 Amerika Birleşik Devletleri’nde ormanların etkileri ve havza amenajmanı konularında öğretim ve araştırma Abstract   PDF (Türkçe)
R. Dils, Çeviri: Ertuğrul Görecelioğlu
 
1960, Series B, Vol 10, No 2 Amerika orman mahsulleri laboratuvarındaki kimyevi araştırmaların umumi durumu Abstract   PDF (Türkçe)
Savni Huş
 
1990, Series B, Vol 40, No 4 Amerikan ormancılığında "yeni perspektifler" Abstract   PDF (Türkçe)
Ertuğrul Görcelioğlu
 
1958, Series B, Vol 8, No 1 Amortismanlar ve hesaplanışı Abstract   PDF (Türkçe)
Muharrem Miraboğlu
 
1993, Series B, Vol 43, No 3-4 Anadolu bitki örtüsünün geç kuaterner'deki gelişimi Abstract   PDF (Türkçe)
Burhan Aytuğ, Ertuğrul Görecelioğlu
 
1976, Series A, Vol 26, No 1 Anadolu goller bölgesinde özelikle Burdur gölü çevresindeki sedimentasyonun yaygınlığı ve önemi Abstract   PDF (Türkçe)
Ertuğrul Görcelioğlu
 
1966, Series B, Vol 16, No 1 Anadolu Hydraena'sının yeni bir türü Abstract   PDF (Türkçe)
Emile Janssens, Burhan Aytuğ
 
1986, Series A, Vol 36, No 2 ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Lamb. Holmboe)'NIN COĞRAFİK VARYASYONLARI VARIABILITE GEOGRAPHIQUE DE Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Lamb. Holmboe Details   PDF (Türkçe)
C. Ünal ALPTEKİN
 
1994, Series A, Vol 44, No 1 Anadolu karaçamında (Pinus nigra Am. ssp. pallasiana Lamb. Holmboe) fidan tazeliğinin dikim başarısı üzerindeki etkileri Abstract   PDF (Türkçe)
Hüseyin Dirik
 
1980, Series B, Vol 30, No 2 Anadolu memeli hayvanları üzerinde yapılmış olan araştırma ve buluşların tarihsel gelişimi, Anadolu Rogentia kemirgenleri Abstract   PDF (Türkçe)
Savni Huş
 
1982, Series B, Vol 32, No 1 Anadolu memeli hayvanları üzerine yapılmış olan araştırma ve buluşların tarihsel gelişimi Abstract   PDF (Türkçe)
Savni Huş
 
1969, Series A, Vol 19, No 2 ANADOLU'DA BİR ORMANCILIK COĞRAFYASI GEZİSİ Details   PDF (Türkçe)
Selman USLU
 
2013, Vol 63, No 1 Anadolu’da Geleneksel Konut ve Avluların Özellikleri ile Tarihsel Gelişiminin Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
S.Gülçin Bozkurt, Hakan Altınçekiç
 
2012, Vol 62, No 1 Analyses of Approaches of Academicians to Bibliographic Management Software (I.U. Faculty of Forestry Case) Abstract   PDF
Hasan Tezcan Yıldırım, Osman Yalçın Yılmaz
 
2016, Vol 66, No 2 Analysis of changes in stream water chemistry following forest management practices in Darabkola forest Abstract   PDF
Mananeh Akbarimehr, Seyed Ataollah Hosseini, Seyed Mohammad Hodjati, Fatemeh Shariati
 
2009, Series A, Vol 59, No 1 Analysis of pavement construction on a sample forest road section in Sariyer region Abstract   PDF (Türkçe)
Tolga Öztürk, Necmettin Şentürk
 
ACCEPTED ARTICLES Analysis of spatial components in building-garden- road relationship: Yavuz Selim Boulevard example, Trabzon Abstract
Emine Tarakçı Eren, Cengiz Acar
 
1959, Series A, Vol 9, No 2 ANAMORFİK BONİTET ENDEKSİ EĞRİLERİ METODU İLE BULUNAN NETİCELERİN TAHKİKİ VE TASHİHİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Details   PDF (Türkçe)
İsmail ERASLAN
 
1968, Series B, Vol 18, No 1 Anayasa muvacehesinde orman irtifak hakları geleceği Abstract   PDF (Türkçe)
Hayri Bayraktaroğlu (Nuray)
 
1975, Series B, Vol 25, No 2 Ankara çevresinde çam ağaçlarında görülen bazı kurumalar üzerine düşünceler Abstract   PDF (Türkçe)
Müni Dündar
 
1963, Series B, Vol 13, No 2 Ankara'da kurulmasına karar verilen orman tohumları tedariki, kontrolu ve ambarlama işleri müessesesinin amaç, plan ve cihazlanmasına ait teklifler Abstract   PDF (Türkçe)
Fikret Saatçioğlu, Suat Ürgenç
 
2011, Vol 61, No 2 Ankara-Nallıhan-Çayırhan Juliopolis Nekropolü’nün tabutlarında kullanılan ağaçların cins / tür teşhisleri Abstract   PDF (Türkçe)
Ünal Akkemik, Mustafa Metin
 
1964, Series B, Vol 14, No 1 Antalya dolaylarında alageyik ve bezoar keçisi Abstract   PDF (Türkçe)
Savni Huş
 
1955, Series B, Vol 5, No 2 Antalya mıntıkası ormanlarında yapılan tatbikatların ana neticeleri Abstract   PDF (Türkçe)
Fikret Saatçioğlu
 
1980, Series A, Vol 30, No 1 Antalya Orman Başmüdürlüğü bazı saf kızılçam meşcerelerinin ölü örtü miktarı üzerine araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Necmettin Çepel, Ömer Tekerek
 
1969, Series B, Vol 19, No 1 Antalya Orman Başmüdürlüğü Mıntakasında İ. Ü. Orman Fakültesi son sınıf öğrencilerile yapılan ekskürsiyondan notlar Abstract   PDF (Türkçe)
H.Cahid Şad
 
2005, Series A, Vol 55, No 1 Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde av turizminin rekreasyonel arz-talep yönünden incelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Bilge Tuğlu Akgün
 
2013, Vol 63, No 2 Antalya Ulusoy Tatil Köyü ve Robinson Club Pamfilya Tatil Köylerinde Peyzaj Planlama ve Tasarım İlkeleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma Abstract   PDF (Türkçe)
İpek Müge Özgüç Erdönmez, Özge Yüksel
 
1994, Series A, Vol 44, No 2 Antalya-Belek sahil kumulunda sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) orijin denemesi ve sahilçamı ile fıstıkçamı (Pinus pinea L.)'nda büyüme ilişkileri Abstract   PDF (Türkçe)
Suad Ürgenç, Melih Boydak, Ünal Eler
 
1969, Series A, Vol 19, No 2 ANTEP FISTIĞI ZARARLISI Chaetoptelius vestitus Muls. Details   PDF (Türkçe)
Abdulgafur ACATAY
 
1983, Series B, Vol 33, No 1 Arahasılat vermeye başlayan sun’i ormanlarımız ekonomiye katkıda bulunurken aralamalar önem kazanıyor Abstract   PDF (Türkçe)
İbrahim Atay
 
1990, Series A, Vol 40, No 1 Aramızda Ebediyen Ayrılmış Bulunan Prof.Dr. Volkan Şölen'in Özgeçmişi, Yayınları ve Akademik Çalışmaları Abstract   PDF (Türkçe)
Necmettin Çepel
 
1990, Series B, Vol 40, No 1 Arap ülkelerinde ormanlar Abstract   PDF (Türkçe)
Yavuz Şefik, Ahmet Türker
 
1997, Series A, Vol 47, No 2 Araştırma Görevlisi Cafer Selik'in özgeçmişi ve eserleri Abstract   PDF (Türkçe)
Murat Demir, Tolga Öztürk
 
1967, Series B, Vol 17, No 2 Arazi eğiminin ölçülmesi Abstract   PDF (Türkçe)
E. Moessner, Grover A. Choate, Çeviri: Tahsin Tokmanoğlu
 
1999, Series B, Vol 49, No 1-2-3-4 Arazi kullanımı ve toprak koruma kanunu tasarı taslağının ormancılıkla ilgili maddelerinin ekolojik açıdan irdelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Doğanay Tolunay
 
1988, Series B, Vol 38, No 1 Arazi özelliklerinin saptanması Abstract   PDF (Türkçe)
Tahsin Tokmanoğlu
 
2002, Series A, Vol 52, No 2 Arazi ve orman değerinin saptanması konusunda araştırmalar (Ayvalık örneği) Abstract   PDF (Türkçe)
Sultan Bekiroğlu
 
1986, Series B, Vol 36, No 1 Arazi yüzeyindeki ısı farklarından yararlanılarak taban suları bulunabiliyor Abstract   PDF (Türkçe)
Tahsin Tokmanoğlu
 
1963, Series B, Vol 13, No 2 Araziden faydalanma disiplini ve Türkiye'de ziraat orman münasebetleri Abstract   PDF (Türkçe)
M. Orhan Uzunsoy
 
1975, Series B, Vol 25, No 1 Arazilerin kapasitelerine göre sınıflandırılması Abstract   PDF (Türkçe)
J.S. Bibby, D. Mackney, Çeviri: Tahsin Tokmanoğlu
 
1966, Series B, Vol 16, No 2 Arboretumların tesis ve idaresi ile ilgili notlar Abstract   PDF (Türkçe)
İbrahim Atay
 
1967, Series B, Vol 17, No 1 Arkansas’ın Ozark Platosu’nda toprak ve su muhafazası etüdleri Abstract   PDF (Türkçe)
Çeviri: Faik Tavşanoğlu
 
1973, Series A, Vol 23, No 1 ARKASINA TEK TAMBUR EKLENEN LASTİK TEKERLEKLİ BİR HANOMAG TRAKTÖRÜ İLE ORMAN NAKLİYATI Details   PDF (Türkçe)
S. BAYOĞLU
 
1970, Series A, Vol 20, No 1 ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARIN IŞIĞI ALTINDA İÇ ANADOLU STEBİ Details   PDF (Türkçe)
Burhan AYTUĞ
 
2005, Series A, Vol 55, No 1 Art in urban landscape Abstract   PDF (Türkçe)
Y. Çağatay Seçkin
 
2010, Vol 60, No 2 Art movements in Gülhane Park Abstract   PDF (Türkçe)
İpek Müge Özgüç Erdönmez, S.Aslı Aydoğdu Ünlü
 
1969, Series A, Vol 19, No 1 ARTIM VE BESLENME İLE YAPRAKLARDAKİ BESİN MADDESİ MUHTEVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ TESPİT GAYESİ İLE BAZI KARAÇAM MEŞCERELERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Details   PDF (Türkçe)
Asaf IRMAK, Necmettin ÇEPEL
 
2005, Series B, Vol 55, No 2 Artvin bölgesinde kamyonla nakliyatın incelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Tolga Öztürk
 
1997, Series A, Vol 47, No 2 Artvin bölgesinde vinçli hava hatlarından yararlanma imkanları Abstract   PDF (Türkçe)
Tolga Öztürk
 
1986, Series B, Vol 36, No 1 Artvin, Diyarbakır, Elağzı, Erzurum, ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı illerimizin kalkınmasında orman, tarım ve hayvancılığın yeri Abstract   PDF (Türkçe)
Erturul Acun
 
1994, Series B, Vol 44, No 1-2 Artvin orman işletme müdürlüğünde bölmeden çıkarma araçlarının teknik açıdan incelenmesi(1993 yılı) Abstract   PDF (Türkçe)
H. Hulusi Acar, Necmettin Şentürk
 
1997, Series A, Vol 47, No 2 Artvin yöresinde bölmeden çıkarmada kullanılan Koller K 300, Urus M III ve Gantner Tipi hava hatlarının karşılaştırılması üzerine bir araştırma Abstract   PDF (Türkçe)
Turgay Aykut, H. Hulusi Acar, Necmettin Şentürk
 
1985, Series A, Vol 35, No 1 Artvin yöresindeki göknar (abies nordmanniana spach) ormanlarında bonitet araştırmaları Abstract   PDF (Türkçe)
Ünal Asan
 
1999, Series A, Vol 49, No 1 Artvin yöresindeki orman işçilerinde işçi sağlığı üzerine bir araştırma Abstract   PDF (Türkçe)
Hulusi Acar, Necmettin Şentürk
 
1958, Series B, Vol 8, No 1 Arzu edilmiyen yapraklı ağaçlarla mücadele Abstract   PDF (Türkçe)
İbrahim Atay
 
1984, Series B, Vol 34, No 3 Aşırı kirlenen ortamlarda orman ekosistemlerindeki bozulmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Ertan Eruz
 
1999, Series A, Vol 49, No 1 Aşırı otlatılmış bir otlaktaki vejetasyon çeşitliliği Abstract   PDF (Türkçe)
Ferhat Gökbulak
 
1979, Series B, Vol 29, No 2 Askılı çatı makası hesabı Abstract   PDF (Türkçe)
Türkay Devran
 
2000, Series A, Vol 50, No 2 Asma saplarının yonga levha üretimine uygunluğu Abstract   PDF (Türkçe)
Yalçın Örs, Nusret As, İbrahim Baykan, Turgay Akbulut
 
2016, Vol 66, No 2 Assessing the desertification trend using neural network classification and object-oriented techniques (Case study: Changouleh watershed - Ilam Province of Iran) Abstract   PDF
Abdolreza Mohamadi, Zahedeh Heidarizadi, Hadi Nourollahi
 
2014, Vol 64, No 2 Assessing the users` perceptions, preferences, and reasons for use of urban greenway in Aydın-Koşuyolu province Abstract   PDF (Türkçe)
Abdullah Akpınar
 
ACCEPTED ARTICLES Assessment of alternative log debarking methods by considering productivity Abstract
Neşe Gülci, Abdullah Emin Akay, Orhan Erdaş
 
2017, Vol 67, No 1 Assessment of desertification hazard in Abu Ghoveyr Plain, Dehloran, Ilam Province of Iran Abstract   PDF
Zahedeh Heidarizadi, Haji Karimi, Seyyed Abdolhossein Arami
 
2016, Vol 66, No 1 Assessment of green roof systems in terms of water and energy balance Abstract   PDF (Türkçe)
Mert Ekşi, Adnan Uzun
 
ACCEPTED ARTICLES Assessment of occupational health and safety studies in combating forest fires in Turkey Abstract
Ali Küçükosmanoğlu, Mehmet Altuğ Küçükosmanoğlu, Hamit Ayberk, Ahmet Erhan Bakırcı, Gülberk Gizem Küçükosmanoğlu
 
ACCEPTED ARTICLES Assessment of pre-flight block planning for structure from motion studies using micro-unmanned air vehicles Abstract
Sercan Gülci, Hüseyin Yurtseven, Mustafa Akgül
 
1956, Series B, Vol 6, No 1 Astragalus - Geven Abstract   PDF (Türkçe)
M. Sıtkı Kıvçak
 
2007, Series A, Vol 57, No 1 At elması(Eriolobus trilobatus(Poiret) Roemer) tohumu üzerine bazı araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
H. Cemal Gültekin, Cengiz Yücedağ, Servet Çalışkan
 
1974, Series B, Vol 24, No 2 Atatür'ün orman görüşü ve Türkiye ormancılığı hakkındaki direktifleri Abstract   PDF (Türkçe)
Fikret Saatçioğlu
 
1981, Series B, Vol 31, No 2 Atatürk döneminden bugüne ormancılığımız Abstract   PDF (Türkçe)
Abdülkadir Kalıpsız
 
1991, Series A, Vol 41, No 2 Atatürk Arboretumu'ndaki Bazı İğne Yapraklı Plantasyonlarda Ölü Örtünün Kimyasal Özellikleri Üzerine Araştırmalar (Chemical Properties Of Some Forest Floors Of Coniferaus Species At The Atatürk Arboretum in Istanbul) Abstract   PDF (Türkçe)
M. Ömer Karaöz
 
1985, Series B, Vol 35, No 3 Atatürk, ormancılık ve tarım Abstract   PDF (Türkçe)
Kamuran Ardıç
 
1981, Series B, Vol 31, No 2 Atatürk'ün doğumunun 100. yılında İÜ Orman Fakültesi Silvikültür kürsüsünün ulaştığı gelişme düzeyi Abstract   PDF (Türkçe)
İbrahim Atay
 
2005, Series B, Vol 55, No 1 Atık kağıtlarda mürekkep gidermenin kimyasal yönü Abstract   PDF (Türkçe)
Bahattin Gürboy
 
2001, Series A, Vol 51, No 2 Atık ofis kağıtlarında flotasyon esaslı mürekkep giderilebilme etkinliğinin incelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Sami İmamoğlu
 
1956, Series A, Vol 6, No 2 ATLAS MEMLEKETLERİNDE VE KUZEY AFRİKA'NIN ORMANLARI VE ORMANCILIĞI Details   PDF (Türkçe)
Selman USLU
 
1996, Series A, Vol 46, No 2 Atlas sediri (C. atlantica Manetti) ve lübnan sediri (C. libani A. Rich) ne ait bazı orijinlerde tohumların çimlenme özellikleri üzerine araştırma Abstract   PDF (Türkçe)
C. Ünal Alptekin
 
2011, Vol 61, No 2 Autumn-2007 migration of soaring birds across the Bosphorus, Turkey Abstract   PDF (Türkçe)
Zeynel Arslangündoğdu
 
2009, Series B, Vol 59, No 2 Av ve yaban hayatına karşı işlenen suçlar ve kabahatler: mukayeseli hukuka dayanan bir analiz Abstract   PDF (Türkçe)
Yusuf Güneş
 
2006, Series B, Vol 56, No 1 Avrupa birliği (AB) ormancılık politikası Abstract   PDF (Türkçe)
Seçil Yurdakul Erol, Bilge Akgün
 
1967, Series A, Vol 17, No 2 AVRUPA KAYIN ( Fagus silvatica L.) ODUNUNDAN SELÜLOZ ELDE ETME İMKANLARI VE ROSS DİYAGRAMI TATBİKATI Details   PDF (Türkçe)
Turan TANK
 
1961, Series A, Vol 11, No 2 AVRUPA MÜŞTEREK PAZARI VE ORMANCILIĞIMIZ Details   PDF (Türkçe)
Hayri NURAY
 
2009, Series B, Vol 59, No 2 Avrupa peyzaj sözleşmesi hükümlerinin Türk planlama mevzuatına uyumluluk analizi Abstract   PDF (Türkçe)
Nurgül Erdem, Aynur Aydın Coşkun
 
1995, Series A, Vol 45, No 2 Avrupa topluluğu ile gümrük birliği sürecinde Türkiye mobilya sanayii Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Kurtoğlu, K. Hüseyin Koç
 
1991, Series B, Vol 41, No 3-4 Avrupa topluluğu tarafından yapılan korunan alan sınıflandırması ve ülkemizdeki korunan alanların bir değerlendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Yalçın Kuvan
 
1965, Series B, Vol 15, No 2 Avrupa’da odundan faydalanmanın gelişimi Abstract   PDF (Türkçe)
E. Glesinger, Metin Özdönmez
 
1955, Series B, Vol 5, No 1 Avusturya'da Euro-Amerikan kavaklarının yetiştirilmesi hakkında Abstract   PDF (Türkçe)
W. Wettstein, Çeviren: Mehmet Sevim
 
1957, Series B, Vol 7, No 2 Avusturya’da muhtelif toprak tiplerinin mikroflorası hakkında araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Walter Loub, Çeviren: Mehmet Sevim
 
1983, Series B, Vol 33, No 1 Avusturya’da ormancılık iş bilgisi alanındaki bazı teknik uygulamalar Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt, Melikşah Yıldırım
 
1953, Series B, Vol 3, No 1-2 Ayancık mıntıkası Çangal ormanlarında yapılan silvikültür ekskürsiyonuna ait notlar Abstract   PDF (Türkçe)
Fikret Saatçioğlu
 
1955, Series B, Vol 5, No 1 Ayancık Orman İşletmesi’nde kayın tomruğunun ardaklanmasına karşı alınan tedbirler ve çalışmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Refik Alaçam
 
1997, Series A, Vol 47, No 1 Aylı yaşlı ormanlarda yıllık kesim alanlarının sıralanması işlemine eleştirel yaklaşım Abstract   PDF (Türkçe)
Kenan Ok
 
1975, Series A, Vol 25, No 2 Aynalı gönyeler üzerine bir inceleme Abstract   PDF (Türkçe)
Kemal Erkin
 
1995, Series B, Vol 45, No 3-4 Aynı yaşlı doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) meşcerelerinde çap artımının meşcere yaş ve göğüs yüzeyine göre değişimi Abstract   PDF (Türkçe)
Serdar Carus
 
1996, Series A, Vol 46, No 2 Aynı yaşlı doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky). meşcerelerinde çap dağılımının bonitet ve yaşa göre değişimi Abstract   PDF (Türkçe)
Serdar Carus
 
1997, Series B, Vol 47, No 1-2-3-4 Aynı yaşlı doğu kayını meşcerelerinde hacim artımının meşcere yaşı, bonitet, göğüs yüzeyi ve sosyal gövde sınıflara göre değişimi Abstract   PDF (Türkçe)
Serdar Carus
 
1965, Series B, Vol 15, No 2 Aynı yaşlı koru ormanlarında aktüel kuruluşların optimal kuruluşlara götürülmesi yolları Abstract   PDF (Türkçe)
İsmail Eraslan
 
1971, Series A, Vol 21, No 1 AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE\'DE ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN KALKINMADAKİ ÖNEMİ Details   PDF (Türkçe)
Ertuğrul ACUN
 
2004, Series B, Vol 54, No 1 Bacillus thuringiensis berliner ve zararlı böceklere karşı kullanımı Abstract   PDF (Türkçe)
Meriç Kumbaşlı
 
1998, Series B, Vol 48, No 1-2-3-4 Bağıl değerlendirme sisteminde bilgisayar destekli istatistik yaklaşım Abstract   PDF (Türkçe)
Eyyüp Atıcı
 
1985, Series B, Vol 35, No 1 Bahçe tanzimine dair teknik bazı hususlar Abstract   PDF (Türkçe)
Ö. Bülend Seçkin
 
1968, Series B, Vol 18, No 2 Bahçeköy örnek devlet orman işletmesi av üretme sahasında yapılan müşahadeler ve bu sahanın geliştirilmesi için faydalı görülen bazı teklifler Abstract   PDF (Türkçe)
Selahattin Müderrisoğlu
 
1951, Series B, Vol 1, No 2 Bahçeköy örnek devlet orman işletmesinde kurulmuş olan orman ağacı tohumları kontrol istasyonu ve çalışma esasları Abstract   PDF (Türkçe)
Fikret Saatçioğlu
 
2012, Vol 62, No 2 Bahçeköy Valide Sultan Caddesi Çınarlarında Bakım Sorunları ve Budama Uygulamaları Abstract   PDF (Türkçe)
Süleyman Çoban
 
1965, Series A, Vol 15, No 2 BAHÇEKÖY'DE ORMAN FAKÜLTESİ TATBİKAT SAHASINDA MANTAR MEŞESİ (Quercus suber L.) DENEMESİNDEN BUGÜNE KADAR ELDE EDİLEN SONUÇLAR Details   PDF (Türkçe)
Hayrettin KAYACIK, Gökhan ELİÇİN
 
1985, Series A, Vol 35, No 2 BAKİR BİR KIZILÇAM ORMANINDA (CERLE DERESİ - MANAVGAT) EKOLOJİK İNCELEMELER. (ÖKOLOGİSCHE UNTERSUCHUNGEN IN EINEM HART KIEFERN (P. brutia) URWALD BEI MANAVGAT - TURKEI) Details   PDF (Türkçe)
M. Doğan KANTARCI, Adil ÇALIŞKAN
 
1998, Series A, Vol 48, No 2 Balıkesir yöresindeki orman rekreasyon kaynaklarının yönetimi, sorunları ve çözüm yolları Abstract   PDF (Türkçe)
Yalçın Kuvan
 
1957, Series B, Vol 7, No 2 Baltalık ve korulubaltalık ormanlarının koruya tahvili tekniği Abstract   PDF (Türkçe)
Besalet Pamay
 
2013, Vol 63, No 2 Baltalıkların Oluşumu ve Baltalıkların Koruya Dönüştürülmesinin Sosyoekonomik Boyutu (İstanbul Örneği) Abstract   PDF (Türkçe)
Sultan Bekiroğlu, Eyüp Atıcı, Gülçin Özkul Özer, Saliha Yadigar, Bahaeddin Uslu
 
1964, Series B, Vol 14, No 1 Bamenda (Güney Kameron) arazisinin kullanılış şekli ve kapasitesine ait istikşaf raporu Abstract   PDF (Türkçe)
M.G. Bowden Çeviren: Tahsin Tokmanoğlu
 
1986, Series B, Vol 36, No 2 Barajların yukarı yağış havzaları için arazi kullanım planlamasının ekolojik esasları Abstract   PDF (Türkçe)
Necmettin Çepel
 
2005, Series A, Vol 55, No 1 Bartın kenti çocuk oyun alanlarının irdelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Hakan Altınçekiç, Yeliz Sarı
 
2001, Series B, Vol 51, No 1 Basımda kullanılan matbaa mürekkepleri Abstract   PDF (Türkçe)
Bahattin Gürboy
 
1979, Series B, Vol 29, No 1 Basit ahşap kirişli köprülerin projelendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Ertuğrul Görcelioğlu
 
1970, Series B, Vol 20, No 2 Basit doğrusal regresyon Abstract   PDF (Türkçe)
Alptekin Günel
 
1985, Series B, Vol 35, No 3 Başlangıç halindeki odun çürümesinin tesbiti için bir yöntem Abstract   PDF (Türkçe)
Sabri Sümer
 
1980, Series A, Vol 30, No 2 Batı Karadeniz bölgesindeki değişik yaşlı koru ormanlarında kullanılabilecek amenajman metodları hakkında kıyaslamalı araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Cahit Şat
 
1980, Series A, Vol 30, No 2 BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ DEĞİŞİKYAŞLI KORU ORMANLARINDA KULLANILABİLECEK AMENAJMAN METODLARI HAKKINDA KIYASLAMALI ARAŞTIRMALAR Details   PDF (Türkçe)
Hüseyin Cahit ŞAD
 
1977, Series B, Vol 27, No 1 Batı Karadeniz ormanlarında tabii gençleştirme imkânları bakımından humus durumu Abstract   PDF (Türkçe)
Asaf Irmak
 
1994, Series B, Vol 44, No 3-4 Batı Karadeniz ormanlarında zarar yapan önemli Noctuidae(Lepidoptera) türleri Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Hakyemez
 
1987, Series A, Vol 37, No 1 Batı ve orta karadeniz yöresindeki doğu kayını ormanlarında bonitet araştırmaları Abstract   PDF (Türkçe)
Yard.Doç.Dr.Ünal Asan
 
1969, Series B, Vol 19, No 1 Batıdaki ormanlarda böcek zararlarının hava fotoğraflarıyle tesbiti Abstract   PDF (Türkçe)
Tahsin Tokmanoğlu
 
1962, Series B, Vol 12, No 2 Bazı böceklere karşı atom harbi Abstract   PDF (Türkçe)
Abdulgafur Acatay
 
1995, Series A, Vol 45, No 2 Bazı borlu bileşiklerin emprenye sonrası odundan yıkanması ve çeşitli su itici maddelerle yıkanmanın engellenerek boyutsal stabilizasyonun arttırılması Abstract   PDF (Türkçe)
M. Kemal Yalınkılıç, Ergün Baysal, Zafer Demirci
 
1986, Series B, Vol 36, No 4 Bazı denizaşırı ağaç türlerinin kullanım yerleri Abstract   PDF (Türkçe)
Yener Göker, Ahmet Kurtoğlu
 
2011, Vol 61, No 2 Bazı doğal çam (Pinus L.) türlerinde anormal sürgün ve yaprak oluşumu Abstract   PDF (Türkçe)
Hatice Yılmaz, Ünal Akkemik
 
2006, Series B, Vol 56, No 1 Bazı doğal geofitlerin doku kültürü ile üretimi Abstract   PDF (Türkçe)
Aysel Ulus, Nilüfer Seyidoğlu
 
2001, Series B, Vol 51, No 1 Bazı doğal taşların irdelenmesi ve peyzaj düzenlemelerinde kullanım olanakları Abstract   PDF (Türkçe)
Hakan Altınçekiç
 
1981, Series B, Vol 31, No 2 Bazı ergonomik deneme aletleri Abstract   PDF (Türkçe)
Melikşah Yıldırım
 
1971, Series B, Vol 21, No 1 Bazı gymnoseperm tohumlarının soğuk hava depolarında muhafazası Abstract   PDF (Türkçe)
Gökhan Eliçin
 
2006, Series A, Vol 56, No 2 Bazı iç mekan bitkilerinin kullanım tekniği üzerine çalışmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Aysel Ulus
 
2007, Series B, Vol 57, No 2 Bazı mera bitkilerinde yem verimi ile bitki özellikleri arasındaki ilişkiler Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet Özcan, Sena İsmet İster, Ferhat Gökbulak
 
1999, Series A, Vol 49, No 2 Bazı odun dışı orman ürünlerinin eterik yağ bileşimi Abstract   PDF (Türkçe)
Mualla Balaban, Celil Atik, Güneş Uçar
 
1987, Series B, Vol 37, No 1 Bazı önemli açık renkli Afrika ağaç türleri Abstract   PDF (Türkçe)
Yener Göker, Ahmet Kurtoğlu
 
1986, Series A, Vol 36, No 2 BAZI ÖNEMLİ AĞAÇ TÜRLERİ ODUNUNDA ASİT MİKTARININ SAPTANMASI DETERMINATION OF WOOD ACIDITY IN SOME IMPORTANT TREE SPECIES IN TURKEY Details   PDF (Türkçe)
Nurgün ERDİN, Yılmaz BOZKURT
 
1987, Series B, Vol 37, No 2 Bazı önemli koyu renkli Afrika ağaç türleri Abstract   PDF (Türkçe)
Yener Göker, Ahmet Kurtoğlu
 
1960, Series B, Vol 10, No 1 Bazı önemli orman ve kültür ağaçlarının yetişme muhiti münasebetleri hakkında genel bilgiler Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet Sevim
 
1969, Series B, Vol 19, No 1 Bazı önemli yayınlarıyla Bavyera ormancılığı Abstract   PDF (Türkçe)
Faik Tavşanoğlu
 
1961, Series B, Vol 11, No 1 Bazı orman ağaçlarının kök sistemleri ve yetişme muhiti şartları ile münasebetleri Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet Sevim
 
1964, Series A, Vol 14, No 1 BAZI TERRA ROSSA TOPRAKLARININ TOZ FRAKSİYONLARININ MİNERALOJİK TABİATI VE KİMYASAL TERKİBİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Details   PDF (Türkçe)
Faik GÜLÇÜR
 
1993, Series A, Vol 43, No 1 Bazı yerli ve yabancı iğne yapraklı ağaç türlerine ait plantasyonlarda ölü örtü miktarı ile bunlardaki besin maddesi rezervleri üzerine araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
M. Ömer Karaöz
 
1988, Series A, Vol 38, No 1 Bazı yıllık bitkilerin rayon selülozu üretiminde değerlendirilme imkanları Abstract   PDF (Türkçe)
Mustafa Cengiz
 
1989, Series A, Vol 39, No 2 BEİTRAGE ZUR ENZYMATISCHEN HYDROLYSE DES HOLZES NACH DER SAURE-VORBEHANDLUNG (ODUNUN ENZİMATİK HİDROLİZİNDE ASİD ÖN İŞLEMLERİNİN ETKİSİ) Details   PDF (Türkçe)
Güneş UÇAR
 
1963, Series A, Vol 13, No 1 BELGRAD ORMAN VEJETASYONUNUN FLORİSTİK ANALİZİ ANA MEŞCERE TİPLERİNİN KOMPOSİZYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Details   PDF (Türkçe)
Faik YALTIRIK
 
1988, Series A, Vol 38, No 1 Belgrad orman'ında bazı iğne yapraklı ve geniş yapraklı orman ekosistemlerinin önemli edafiközellikleri ile bitkisel kütle karakteristikleri bakımından karşılaştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Ömer Karaöz
 
1969, Series B, Vol 19, No 2 Belgrad orman'ında birer kayın, meşe ve çam meşceresinde tesbit edilen intersepsiyon (tepe çatısında yağışın buharlaşması) miktarları Abstract   PDF (Türkçe)
Ertan Eruz
 
1991, Series A, Vol 41, No 2 Belgrad Ormanı Bölme-77'deki Sarıçam Meşcerelerinin Yapısı Ve Boy Büyümesi İle Fiziksel Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler (The Correlatıon Between The Growth Of Height And The Soil Properties In The Scots Pine Stands Of The Compartment-77 in The Bel Abstract   PDF (Türkçe)
M. Doğan Kantarcı, M. Ömer Karaöz
 
1974, Series A, Vol 24, No 1 BELGRAD ORMANI ÇORUH MEŞESİ (Quercus dschorochensis K. Koch.) NİN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE KULLANILIŞ OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Details   PDF (Türkçe)
A. BERKEL, Y. GÖKER
 
1956, Series B, Vol 6, No 2 Belgrad ormanı örnek baltalığının amenajman esasları ve bu maksatla yapılan araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
İsmail Eraslan
 
1976, Series A, Vol 26, No 1 Belgrad ormanı Ortadere yağış havzasında ölü örtünün hidrolojik bakımdan önemli özelliklerinin bazı yöresel etkenlere göre değişimi Abstract   PDF (Türkçe)
Süleyman Özhan
 
1981, Series A, Vol 31, No 1 Belgrad Ormanı sarıcam tohum bahçesi ve bahçede çiçeklenme ve tohum oluşumundaki gelişmeler üzerine bazı tespitler Abstract   PDF (Türkçe)
Suad Ürgenç
 
1952, Series A, Vol 2, No 1 Belgrad ormanı yol şebekesi ve bu ormanda rasyonel nakliyat şekilleri Abstract   PDF (Türkçe)
Faik Tavşanoğlu
 
1993, Series A, Vol 43, No 1 Belgrad Ormanı'nda kronik orman zararları üzerine bir inceleme Abstract   PDF (Türkçe)
Ünal Asan
 
1990, Series A, Vol 40, No 2 Belgrad Ormanı'nda kurulu Doğu ladini (Picea orientalis L.) denemesine ait sonuçlar Abstract   PDF (Türkçe)
Suat Ürgenç, Melih Boydak, C. Ünal Alptekin
 
1968, Series A, Vol 18, No 2 BELGRAD ORMANI'NDA SEÇİLEN BİRER KAYIN, MEŞE VE KARAÇAM MEŞCERESİNDE YILLIK YAPRAK DÖKÜMÜ MİKTARI VE BU YOLLA TOPRAĞA VERİLEN BESİN MADDELERİNİN TESBİTİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Details   PDF (Türkçe)
N. ÇEPEL, A. IRMAK
 
1993, Series A, Vol 43, No 1 Belgrad Ormanı'nda suni olarak yetiştirilmiş doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.)'nin fiziksel ve mekanik özellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt, Yener Göker, Nurgün Erdin
 
1991, Series A, Vol 41, No 1 Belgrad Ormanı'ndaki bazi iğne yapraklı ve geniş yapraklı orman ekosistemlerine ait toprak özelliklerinin bir metreküp hacimdeki değerlere göre karşılaştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Ömer Karaöz
 
1996, Series A, Vol 46, No 1 Belgrad ormanında arazi kullanımının uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Ayhan Koç, Cafer Selik
 
1965, Series A, Vol 15, No 2 BELGRAD ORMANINDA BULUNAN YENİLEBİLEN MANTARLAR Details   PDF (Türkçe)
M. SELİK
 
1960, Series A, Vol 10, No 1 BELGRAD ORMANINDA ÇEŞİTLİ ALETLERLE YAPILAN MEŞE DİKİMLERİNE AİT DENEMELER VE SONUÇLARI Details   PDF (Türkçe)
Fikret SAATÇİOĞLU
 
1994, Series B, Vol 44, No 1-2 Belgrad ormanında dişbudak, kızılağaç ve akçaağaç yapay meşcerelerinde büyüme özellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Serdar Carus
 
1962, Series A, Vol 12, No 2 BELGRAD ORMANINDA EURAMETRİK KARAKAVAK (POPULUS EURAMERİCANA \'\'DODE\'\' GUİNİER) MELEZLERİYLE YAPILAN PLANTASYON DENEMELERİ VE ON YILLIK SONUÇLARI Details   PDF (Türkçe)
Fikret SAATÇIOĞLU
 
2002, Series A, Vol 52, No 1 Belgrad ormanında karaçam (Pinus nigra Arnold.) meşcerelerinin topraklarındaki mikrofungus florası üzerinde araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Günay Çolakoğlu
 
1976, Series A, Vol 26, No 1 Belgrad ormanında kesilmiş odunlara arız olan önemli odun tahripçisi mantarlar üzerinde araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Sabri Sümer
 
1958, Series A, Vol 8, No 1 BELGRAD ORMANINDA MEŞE, KAYIN, GÜRGEN, KESTANE, AKASYA ve KIZILAĞAÇ GÖVDELERİNDE SU MİKTARLARI ve DAĞILIŞI HAKKINDA ARAŞTIRMALAR (Untersuchungen über die Verteilung des Wassergehalts auf Querschnitten in verschiedenen Stammhöhen von einigen Labhölzern) Details   PDF (Türkçe)
Adnan BERKEL
 
2001, Series A, Vol 51, No 2 Belgrad ormanında meşe (Quercus spp.) meşçerelerinin topraklarındaki mikrofungus florası üzerinde araştırmalar Abstract   PDF (Türkçe)
Günay Çolakoğlu
 
1980, Series A, Vol 30, No 1 Belgrad ormanında meşe ve kayın meşcereleri altındaki topraklara ait bazı özelliklerin bir metreküp hacımdaki değerlere göre karşılaştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Ertan Eruz
 
1960, Series A, Vol 10, No 1 BELGRAD ORMANINDA ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ TÜRLERİNDE YILLIK HALKA GELİŞİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Details   PDF (Türkçe)
Yılmaz BOZKURT
 
1976, Series A, Vol 26, No 2 Belgrad ormanında sahil çamı (pinus pinaster ait.) üzerinde kontrollü tozlaşma ve ıslah denemeleri (kontrollü tozlaşma torbalarının kozalak ve tohumlar üzerindeki etkileri) Abstract   PDF (Türkçe)
Gökhan Eliçin
 
1991, Series A, Vol 41, No 2 Belgrad ormanında suni olarak yetiştirilmiş doğu ladini (Picea orientalis(L.) Link.)'nin bazı anatomik özellikleri (some anatomıcal properties of oriental spruce-picea orientalis (L.) Link.) grown in plantation sıte near Istanbul Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt, Yener Göker, Nurgün Erdin
 
1992, Series A, Vol 42, No 2 Belgrad ormanında suni olarak yetiştirilmiş douglas göknarı (Pseudotsuga menziesii Franco)'nın fiziksel ve mekanik özellikleri Abstract   PDF (Türkçe)
Yılmaz Bozkurt, Yener Göker, Nurgün Erdin
 
1997, Series A, Vol 47, No 1 Belgrad ormanındaki ağaç türü ve karışımlarının uydu verileri ve görüntü işleme teknikleri ile belirlenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Ayhan Koç
 
1991, Series A, Vol 41, No 1 BELGRAD ORMANINDAKİ BAZI İĞNE YAPRAKLI VE GENİŞ YAPRAKLI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE AİT TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BİR METREKÜP HACİMDEKİ DEĞERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (COMPARISON OF CERTAIN SOIL PROPERTIES -VALUES IN CUBIC METER- OF SOME CONIFEROUS AND DECIDUOUS FOREST ECOSYSTEMS IN BELGRAD FORESTS) Details   PDF (Türkçe)
M. Ömer KARAÖZ
 
2003, Series A, Vol 53, No 2 Belgrad ormanındaki doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.)’nda yıllık halka analizleri Abstract   PDF (Türkçe)
Ünal Akkemik, Dilek Demir
 
1 - 300 of 2425 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Creative Commons License
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) by İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu.