Pers Kralı II. Kyros’un (Büyük Kyros) (M.Ö. 559-530) Soyağacı, Ailesi ve İsmi

Eray KARAKETİR
1.205 164

Öz


Persler çeşitli boylardan oluşmaktadır ve bu boylardan en soylu olanı Pasargadai boyudur. Pers kralları bu boyun kollarından biri olan ve liderliğini Akamenes’in/Ahameniş’in yaptığı boydan gelmektedir. Mevcut bilgiler Akamenid hanedanının tarihi süreçte iki kola ayrıldığını ve II. Kyros’un soyağacının sırasıyla I. Kambises, I. Kyros, Teispes ve Akamenes’e dayandığını göstermektedir. Antikçağ yazarları II. Kyros’un anne ve babası hakkında birbirinden farklı bilgiler vermektedir. II. Kyros’un kardeşi veya kardeşleri olup olmadığı konusunda arkeolojik ve epigrafik belgelerde ve antik dönem yazarlarının eserlerinde herhangi bilgi bulunmamaktadır. Eldeki veriler II. Kyros’un Casandane ile evliliğinden Kambises ve Bardiya/Smerdis isimlerinde iki erkek, Atossa ile Artystone isimlerinde ise iki kız çocuk sahibi olduğunu göstermektedir. Mevcut kaynaklar Kyros isminin köken olarak Persçeye dayandığına dair bazı ipuçları vermektedir. Kyros isminin kaynaklarda “Güneş” anlamına geldiği önerilmektedir. Bunların yanı sıra Kyros isminin yalnızca bir insan ismi olarak kullanılmayıp Antikçağ’da ırmak, ova ve şehir ismi olarak da kullanıldığı görülmektedir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Arrianos, Flavius, İskender’in Seferi (Aleksandrou Anabasis), (Çev. Furkan Akderin), Alfa Yayınları, İstanbul 2005.

Bahar, Hasan, Eskiçağ Uygarlıkları, Kömen Yayınları, 2. Baskı, Konya 2011.

Briant, Pierre, Cyrus the Great, Cyrus the Great An Ancient Iranian King, (Edited by: Touraj Daryaee), Afshar Publishing, Santa Monica 2013, s. 1-15.

Briant, Pierre, From Cyrus to Alexander A History of the Persian Empire, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2002.

Brosius, Maria, Women in Ancient Persia 559-331 BC, Clarendon Press, Oxford 1996.

Casabonne, Olivier, Akamenid İmparatorluğu. Arkeoatlas, S. 6, 2007, s. 20-35.

Dandamayev, M. A., A Political History of the Achaemenid Empire, E. J. Brill, Leiden 1989.

Daryaee, Touraj, Religion of Cyrus the Great, Cyrus the Great An Ancient Iranian King, (Edited by: Touraj Daryaee), Afshar Publishing, Santa Monica 2013, s. 16-27.

Diakov, V. ve Kovalev, S., İlkçağ Tarihi, (Çev. Özdemir İnce), Yordam Kitap Basın ve Yayın, C. 1, İstanbul 2008.

Eilers, Wilhelm, The Name of Cyrus, Acta Iranica, Vol. 3, 1974, s. 3-9.

Finkel, Irving, Translation of the Cyrus Cylinder, Cyrus the Great An Ancient Iranian King, (Edited by: Touraj Daryaee), Afshar Publishing, Santa Monica 2013, s. 78-84.

Freeman, Charles, Mısır Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları, (Çev. Suat Kemal Angı), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2003.

Gray, G. Buchanan, The Foundation and Extension of the Persian Empire, The Cambridge Ancient History, Vol. IV, 1926, s. 1-25.

Hansman, J., Anshan in the Median and Achaemenian Periods, The Cambridge History of Iran, Vol. 2, 1985, s. 25-35.

Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. Müntekim Ökmen), Remzi Kitabevi, İstanbul 1983.

Hey’et, Cevad, Fars, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 12, 1995, s. 174-176.

Jacoby, Felix, Die Fragmente der griechischen Historiker, E. J. Brill, Berlin and Leiden 1923-1958.

Koch, Heidemarie, Medes and Persians, Persian Antiques Splendor Mining Crafts and Archaeology in Ancient Iran, (Editors: T. Stollner, R. Slotta, and A. Vatandoust), Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Bochum 2004, s. 372-381.

Ksenophon, Kyros’un Eğitimi (Kyrou Paideia), (Çev. Furkan Akderin), Alfa Yayınları, İstanbul 2007.

Kuhrt, Amelie, Pers İmparatorluğu, Aktüel Arkeoloji, S. 25, 2012, s. 22-37.

Kuhrt, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu Yaklaşık M.Ö. 3000-330, (Çev. Dilek Şendil), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

Kuhrt, Amelie, The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Period, Routledge, New York 2008.

Lincoln, Religion, Empire, and Torture: The Case of Achaemenian Persia, with a Postscript on Bruce Abu Ghraib, The University of Chicago Press, Chicago & London 2007.

Mallory, J. P., Hint-Avrupalıların İzinde, (Çev. Müfit Günay), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2002.

Mansel, Arif Müfit, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 9. Baskı, Ankara 2011.

Özçelik, Nazmi, İlk Çağ Tarihi ve Uygarlığı, Nobel Yayın Dağıtım, 5. Baskı, Ankara 2010.

Plutarch, Lives: Aratus-Artaxerxes-Galba-Otho, (Translated by: Bernadotte Perrin), Vol. 11, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1926.

Polat, Gürcan, Anadolu’da Pers Heykeltıraşlığı, Aktüel Arkeoloji, S. 25, 2012, s. 78-89.

Potts, D. T., Cyrus the Great and the Kingdom of Anshan, Birth of the Persian Empire, (Edited by: Vesta Sarkhosh Curtis and Sarah Stewart), I.B.Tauris & Co Ltd, London-New York 2005, s. 7-28.

Sarıkaya, Sevgi, Astyages ve Kroisos’un Sonu: Medler, Persler, Lydialılar, Aktüel Arkeoloji, S. 25, 2012, s. 38-51.

Sarıkaya, Sevgi, Babil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyros, Mediterranean Journal of Humanities, C. 1, S. 2, 2011, s. 195-211.

Siculus, Diodorus, Diodorus of Sicily, (English Translation by: C. H. Oldfather), Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1935-1946.

Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, (Çev. Adnan Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2012.

Stronach, David, Cyrus and Pasargadae, Cyrus the Great An Ancient Iranian King, (Edited by: Touraj Daryaee), Afshar Publishing, Santa Monica 2013, s. 53-77.

Sumner, William M., Early Urban Life in the Land of Anshan: Excavations at Tal-e Malyan in the Highlands of Iran, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia 2003.

Vallat, François, Darius: Le Grand Roi, Le Palais de Darius à Suse, (Direction: Jean Perrot), Presses de I’université Paris-Sorbonne, Paris 2010, s. 50-73.

Vallat, François, Cyrus l'usurpateur, Topoi, Vol. 1, 1997, s. 423-434.

Van de Mieroop, Marc, Antik Yakındoğu’nun Tarihi İÖ 3000-323, (Çev. Sinem Gül), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2006.

Van der Spek, R. J., Cyrus the Great, Exiles and Foreign Gods: A Comparison of Assyrian and Persian Policies on Subject Nations, Extraction and Control: Studies in Honor of Matthew W. Stolper, (Edited by: Michael Kozuh, Wouter F. M. Henkelman, Charles E. Jones and Christopher Woods), Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago 2014, s. 233-264.

Waters, Matt, Parsumas, Ansan, and Cyrus, Elam and Persia, (Edited by: Javier Álvarez-Mon and Mark B. Garrison), Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2011, s. 285-296.

Waters, Matt, Cyrus and the Medes, The World of Achaemenid Persia: History, Art and Society in Iran and the Ancient Near East, (Edited by: John Curtis and St John Simpson), I.B.Tauris & Co Ltd, London-New York 2010, s. 63-71.

Waters, Matt, Cyrus and The Achaemenids, Iran, Vol. 42, 2004, s. 91-102.

Vekili, Şervin, Tarih-i Kuruş-u Hahamenişi, Neşr-i Şuraferin, Tahran 1389.

Wiesehöfer, Josef, Antik Pers Tarihi, (Çev. Mehmet Ali İnci), Telos Yayıncılık, İstanbul 2003.


some_text Dergimize yayınlanması amacıyla gönderilen eserler, editör tarafından hakemlere gönderilmeden Turnitin programı ile taranıp intihal durumu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında kaynakça hariç benzeşme oranı belli bir yüzdenin üzerinde çıkar ise programdan alınan rapor ile eser sahibine iade edilecektir. Eser sahiplerine duyrulur.

Dergimizin Tarandığı İndexler.

 


 

 

 

  

Journal of History and Future  e-ISSN: 2458-7672

Creative Commons Lisansı
Journal of History and Future Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.