Roma Ordusunda Beslenme Düzeni

Olcay TURAN
724 91

Öz


Tarih boyunca ortaya çıkmış önemli devletlerin tamamı varlıklarını korumak ve sürdürebilmek için güçlü silahlı kuvvetlere ihtiyaç duymuşlardır. Bir ordunun savaşta ve barışta güçlü olmasını sağlayan pek çok etken söz konusudur. Komuta kademesinin becerisi, uygulanan taktikler, çağa ayak uydurabilme becerisi ve kullandıkları silah araç ve gereçleri bir ordunun güçlü olabilmesinin en önemli faktörleri asında yer almaktadır. Fakat tüm bu şartlar sağlanmış olsa bile sürdürülebilir bir lojistik olmadan başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda Roma’da hem Cumhuriyet hem de İmparatorluk dönemlerinde askeri başarılar elde etmesinin temelinde sürdürülebilir bir lojistiğe sahip olması yatmaktadır. Eskiçağ tarihi içerisinde lojistikten kasıt ise askerler için gerekli yiyecek ve içeceğin temin edilmesidir. Roma da kurulduğu andan itibaren askerlerin bedensel ihtiyaçlarını gerçekleştirmek gayesi ile askerleri için gerekli her tür besin kaynağını düzenli bir şekilde sağlamıştır.

 


Tam metin:

PDF


Referanslar


Alcock, Joan P., “Pisces in Britannia. The Eating and Portrayal of Fish in Roman Britain”, Prospect Books, 1998.

Alcock, Joan P., Food in the Ancient World, Greenwood Press, 2006.

Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarumlibri qui Supersunt, çev. J. C. Rolfe, Loeb Classical Library, London, 1963.

Appianos, Appianos Romaika, çev. H. White, Loeb Classical Library, London, 1955.

Caesar, Commentarii de Bello Civili (The Civil War), çev. Jane P. Gardner, Penguin Classics, 1976.

Caesar, Commentarii de Bello Gallico (The Gallic War), çev. H. J. Edwards, Loeb Classical Library, 1917.

Campbell, Brian., The Roman Army, 31 BC- AD 337: A Sourcebook, Routledge, 1994.

Campbell, Duncan B., Roman Legionary Fortresses 27 BC-AD 378, Osprey Publishing, 2006.

Cassius Dio, Historia Romana, çev. E. Car, Loeb Classical Library, London,1961.

Chandler, David G., The Campaigns of Napoleon: The Mind and Method of History’s Greatest Soldier, ScribnerPress, 2009.

Dalby, Andrew., Food in the Ancient World from A to Z, Routledge, 2003.

Davies, R. W., “The Roman Military Diet,” Britannia, 2, 1971.

Davies, R. W., “The Roman Military Diet”, Britannia, vol. 2, 1971.

Dery, Carol A., “Foodand Roman Army: Travel, Transport and Transmissiaon”, Food on the Move, Prospect Books, 1997.

Flavius Vegetius Renatus, Epitoma Rei Militaris, N. P. Milner, Liverpool University Press, 1995.

Haverfield, F., “The Provisioning of Roman Forts”, Tacitus, Agricola, Oxford University Press. 1922.

Historia Augusta, Pescennius Niger, Vol.II, çev. David Magie, Loeb Classical Library, 1924.

Josephus, Bellum Judaicum (The Jewish War), çev. G. A. Williamson, Penguin Classics, 1984.

Junkelmann, Marcus, Panis Militaris, Verlag Philip von Zabern, 1997.

Karen R. Dixonand Pat Southern, The Roman Cavalry, Routledge, 1992.

Kehne, Peter., “Warand Peacetime Logistics: Supplying Imperial Armies in the East and West”, A Companion to the Roman Army, Blackwell, 2011.

Le Bohec, Yann., The Imperial Roman Army, Routledge, 1989.

Livius, Ab Urbe Condita, çev. B. O. Foster, Loeb Classical Library, London, 1957.

Plautus, The Braggart Soldier, çev. Wolfgang de Melo, Loeb Classical Library, 2011.

Plinius, Naturalis Historia, çev. H. R. Rackham, Loeb Classical Library, London, 1958.

Plutharkhos, Bioi Paralelloi: Crassus, çev. B. Perrin, Loeb Classical Library, London, 1948.

Polybios, Historion Prote, çev. W. R. Paton, Loeb Classical Library, London,1954.

Potter, David S., A Companion to the Roman Empire, Wiley-Blackwell, 2010.

Roth, Jonathan., Logistics of the Roman Army at War, Brill, 1999.

Sallust, The Jugurthine War/The Conspiracy of Catiline, çev. S. A. Handford, Penguin Classics, 1964.

Tacitus, Agricola and Germania, çev. James Rives, Penguin Clasiccs, 2010.

Tacitus, The Hisories, çev. Rhiannon Ash, Penguin Classics, 2009.

Todd, Malcolm., A Companion to Roman Britain, Blackwell Publishing, 2004

Toussaint-Samat, Maguelonne ., A History of Food, Wiley-Blackwell, 2009.

Wacher, J. S., The Roman World, Routledge, 1987.


some_text Dergimize yayınlanması amacıyla gönderilen eserler, editör tarafından hakemlere gönderilmeden Turnitin programı ile taranıp intihal durumu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında kaynakça hariç benzeşme oranı belli bir yüzdenin üzerinde çıkar ise programdan alınan rapor ile eser sahibine iade edilecektir. Eser sahiplerine duyrulur.

Dergimizin Tarandığı İndexler.

 


 

 

 

  

Journal of History and Future  e-ISSN: 2458-7672

Creative Commons Lisansı
Journal of History and Future Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.