Deniz Kavimleri Hareketinde Kuraklık Teorisi Sorunun

Rüştü Bora BAKRIYANIK
951 116

Öz


Eskiçağ Tarihi araştırmacılarının uzun yıllardır üzerine eğildiği konuların başında Ege Göçleri yahut Deniz Kavimleri Hareketi denilen, dönemin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısını derinden etkileyen olaylar dizisi gelmektedir. Bu olayların sebepleri ve sonuçları üzerinde uzun yıllardır çeşitli tartışmalar süregelmekte, konuyla ilgili çalışmalar yürüten bilim insanları ortak bir noktada buluşamamaktadır. Bu görüş ayrılıklarından biri göçlerin ana sebebinin kuraklık olup olmadığı yönündedir. Bu kısa çalışma tarihi metinler, arkeolojik kanıtlar ve doğa bilimlerinin konu ile ilgili ortaya koydukları bir araya toplamak ve bu şekilde kuraklık olgusunun varlığını sorgulamayı amaçlamaktadır. Carpenter’ın ortaya attığı kuraklık görüşü zaman içerisinde yeni bilgiler ve fikirlerle değişime uğramış fakat esasını korumuştur. Bu görüş, kuraklıktan etkilenen halkların daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde arkalarında büyük yıkıntılar bırakarak, geleceklerinde ise birkaç yüzyılı karanlığa gömerek ilerlemeleri üzerinedir. Özellikle Drews’in son yılları etkileyen, bu ve diğer tezleri yeniden tartışmaya açan çalışmaları bu makalenin yazılmasında da etkili olmuştur. Nihayetinde geçmişten günümüze yapılan çalışmalar ve ortaya atılan fikirler birbiriyle çelişmiş, kafa karıştırıcı bir hal almıştır. Bu kısa çalışma ile ortaya çıkan bu karmaşayı bir nebze olsun gidermek amaçlanmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

AKTÜRE, Sevgi, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2004.

ASTOUR, Michael, “New Evidence on the Last Days of Ugarit”, American Journal of Archaeology, 69, 1965, s.253-258.

ASTRÖM, Paul, “The Sea Peoples in Light of New Excavations”, Centre d’Etudes Chypriotes, III, 1985, s.3-17.

BECKMAN, Gary, Hittite Diplomatic Texts, Atlanta, 1996.

CARPENTER, Ryse, Discontinuity in Greek Civilization, Norton, 1968.

DRAKE, Brandon, The Influence of Climatic Change on the Late Bronze Age Collapse and Greek Dark Ages, Journal of Archaeolohical Science, 39, 2012, s. 1862- 1870.

DREWS, Robert, Tunç Çağı’nın Sonu, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2014.

EDDY, John, “The Sun Since The Bronze Age”, High Altitude Observatory National Center for Atmospheric Research Boulder, Colorado, 1976.

ERKANAL, Hayat, “Geç Tunç Çağı’nda Limantepe”, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar, ed. A. Erkanal- Öktü, S. Günel, U. Deniz, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2008, s.92- 100.

FİNNE, Martin, HOLMGREN, Karin, SUNDQVİST, Hanna, WEIBERG, Erika, LINDBLOM, Michael, “Climate in the eastern Mediterranean, and adjacent regions, during the past 6000 years”, Journal of Archaeological Science, 38, 2011, s. 3153- 3173.

GÜR, Barış, Tunç Çağı’nı Sona Erdiren Halklar; Deniz Kavimleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2012.

KANİEWSKİ, David, “Late second–early first millennium BC abrupt climate changes in coastal Syria and their possible significance for the history of the Eastern Mediterranean”, Quaternary Research, 74, 2010, s.207-215.

KUNİHOLM, Peter, “The Archaeological Record: evidence and non-evidence for climatic change”, in: Runcorn, S.K. & Pecker, J-C. The Earth’s Climate and Variability of the Sun Over Recent Millennia. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1990.

MANGALOĞLU-VOTRUBA, Sıla, “Limantepe’de Geç Hellas III C Dönemi”, Anatolia XXXVII, 2011, s. 43-73.

NEUMANN J., PARPOLA, Simo, “Climatic Change and the Eleventh Century Eclipse of Assyria and Babylonia”, JNES, C.46, 3, 1987, s.161- 182.

NAUMANN, Rudolf, Eski Anadolu Mimarlığı, TTK, Ankara, 1975.

PETROUTSA, Eirini, MANOLİS, Sotiris, “Reconstructing Late Bronze Age diet in mainland Greece using stable isotope analysis” Journal of Archaeological Science, 37, 2010, s. 614- 620.

SANDARS, Nancy, The Sea Peoples: Warriors of the Ancient Mediterranean 1250-1150 B.C., Thames and Hudson, London, 1978.

SASSON, Jack, “Canaanite Maritime involvement in the Second Millennium B.C.”, Journal of the American Oriental Society, 86, 1966, s. 126- 138.

STIEBİNG, William, Out of the Desert? Archaeology and the Exodus Conquest Narratives, Prometheus Books, Buffalo, 1989.

TAİZ, Lincoln, ZEİGER, Eduardo, Bitki Fizyolojisi, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008.

TAŞ, İlknur, Hitit Kralı IV. Tudhaliya, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2008.

UMAR, Bilge, İlkçağda Türkiye Tarihi, İstanbul, 1999.

ÜNAL, Ahmet, Anadolu’nun En Eski Yemekleri, Hititler ve Çağdaşı Toplumlarda Mutfak Kültürü, Homer Kitabevi, İstanbul, 2007.

ÜNAL, Ahmet, “M.Ö. II. Binyıl Anadolu’sunda Doğal Afetler”, Belleten, Sayı: 163, 1977, s.423-446.

WEISS, Barry, “The Decline of Late Bronze Age Civilization as a Possible Response to Climatic Change”, Climatic Change, c. IV, 2, 1982, S.172-198.

WRİGHT, Herbert, “Climatic Change in Mycenaean Greece”, Antiquity, c. 42, sayı: 166, 1968. s.123-127.


some_text Dergimize yayınlanması amacıyla gönderilen eserler, editör tarafından hakemlere gönderilmeden Turnitin programı ile taranıp intihal durumu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında kaynakça hariç benzeşme oranı belli bir yüzdenin üzerinde çıkar ise programdan alınan rapor ile eser sahibine iade edilecektir. Eser sahiplerine duyrulur.

Dergimizin Tarandığı İndexler.

 


 

 

 

  

Journal of History and Future  e-ISSN: 2458-7672

Creative Commons Lisansı
Journal of History and Future Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.