Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) 1911-1913 (1329-1331) Tarihli Osmanlı Hilâl-i Ahmer Sâlnâmesine Göre Balkan Savaşları Sırasında Hint Müslüman Halkının Osmanlı'ya Yardımları Öz   PDF
Ahmet Zeki İZGÖER
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) 1930’lu Yıllarda Türkiye – Bulgaristan Arasında Sosyo-Kültürel ve Eğitim Amaçlı Seyahatler Öz   PDF
Bahar TOPARLAK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) ANKARA CAMİ VE MESCİTLERİNDE “ANKARA ÜSLUBU” Öz   PDF
Ayşe Ersay YÜKSEL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Balkanlarda Kiliseler Sorunu Örneği Olarak: Fermiliyan Meselesi (1897-1902) Öz   PDF
Yakup AHBAB
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) BİNGÖL HALKEVİ VE FAALİYETLERİ (1936-1951) Öz   PDF
Savaş SERTEL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE GEYİK İNANCI VE GEYİK KURBANI Öz   PDF
Aslı KAHRAMAN ÇINAR
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) CELAL BAYAR’ IN BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI Öz   PDF
Nurgül AKIN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) CHP’NİN YÜKSEKÖĞRETİM, BURS VE TALEBE YURTLARI SİYASETİ (1942-1947) Öz   PDF
Suat ZEYREK, Metin İLHAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Demokrat Parti’nin Kadın Milletvekillerinden Nazlı Tlabar (1950-1960) Öz   PDF
Gulşah KURT GÜVELOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) Deniz Kavimleri Hareketinde Kuraklık Teorisi Sorunun Öz   PDF
Rüştü Bora BAKRIYANIK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) DERSİM SANCAĞI'NIN TARİHİ VE İDARİ GELİŞİM SEYRİ Öz   PDF (English)
İbrahim YILMAZÇELİK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Editörden Öz   PDF
Celal ÖNEY
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Editörden Ayrıntılar   PDF
Celal ÖNEY
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) El Efdal Bin Bedr’ül Cemali Ve Ortadoğu Siyasetine Etkisi Öz   PDF
Yunus Emre DOĞDU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) Göreleli Rüstemzâde Abdülhamid’in Mektuplarında Askerlik Ve Sosyal Hayat (1918-1921) Öz   PDF
Mevlüt KAYA
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) (H.1252/M.1836) Yılı Nüfus Sayımına Göre Van Kazasına Bağlı Gayrimüslim Köylerin Demografik Yapısı Öz   PDF
Şeyhmus BİNGÜL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Halim Sabit’in “Altaylara Seyahat” Notları ve Osmanlı Dönemi Türk Yurdu Dergisi’nde Türk Dünyası İlgisi Öz   PDF
Haluk ÖLÇEKÇİ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Hamdullah Suphi’nin Haleb Hatıraları I Öz   PDF
Efe DURMUŞ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) I. Dönem TBMM’de Kozan Milletvekilleri ve Meclisteki Faaliyetleri Öz   PDF
Tekin İDEM
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) II. Dünya Savaşı Başlangıcında Belçika’daki Türk Öğrenciler Öz   PDF
Ayhan SERTKAYA, Yakup YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) II. Meşrutiyet Dönemi Mizah Gazeteciliğine Bir Örnek: Eşek Gazetesi Öz   PDF
Mehmet BOZASLAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) İslam Dünyası Bilim’de Neden Geri kaldı Öz   PDF
Celal ÖNEY
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) Kamame Kilisesi’nde Katolikler ve Org Mücadelesi Öz   PDF (English)
İhsan SATIŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) MEZOPOTAMYA, ANADOLU VE ORTA ASYA’NIN DİNİ İNANIŞ VE RİTÜELLERİNDE KUTSAL BİR SAYI OLARAK “YEDİ” Öz   PDF (English)
Metin AKIZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) Münşeât Mecmuâlarının Tarihi Gelişimi Ve Râmi Mehmed Paşa'nın "Hulâsa-i İnşâ" İsimli Eseri Öz   PDF
Ersin KIRCA
 
Toplam 37 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


some_text Dergimize yayınlanması amacıyla gönderilen eserler, editör tarafından hakemlere gönderilmeden Turnitin programı ile taranıp intihal durumu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında kaynakça hariç benzeşme oranı belli bir yüzdenin üzerinde çıkar ise programdan alınan rapor ile eser sahibine iade edilecektir. Eser sahiplerine duyrulur.

Dergimizin Tarandığı İndexler.

 


 

 

 

  

Journal of History and Future  e-ISSN: 2458-7672

Creative Commons Lisansı
Journal of History and Future Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.