Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 3 (2016) Baş Editör Yazısı Details   PDF (Türkçe)
Gülsün Leyla Uzun
 
Vol 1, No 2 (2015) Baş Editörden Abstract   PDF (Türkçe)
Leyla Uzun
 
Vol 1, No 3 (2015) BAŞ EDİTÖRDEN Abstract   PDF (Türkçe)
Leyla Uzun
 
Vol 2, No 1 (2016) Baş Editörden Abstract   PDF (Türkçe)
Gülsün Leyla Uzun
 
Vol 2, No 3 (2016) Çocuk Romanlarının Demokratik Kültür Bilinci Edimine Etkisi (Burdur İli Örneği) Abstract   PDF (51-70) (Türkçe)
Yasemin Gül Gedikoğlu Özilhan
 
Vol 2, No 3 (2016) Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi Abstract   PDF (16-50) (Türkçe)
Hatice Turhan Ağrelim
 
Vol 1, No 1 (2015) Etkileşimli Öğretim Stratejisinin Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine Etkisi Abstract   PDF (14-43)
Derya Çintaş Yıldız
 
Vol 1, No 2 (2015) Eylem Odaklı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Etkinlikleri Abstract   PDF (16-34) (Türkçe)
Şükran Dilidüzgün
 
Vol 2, No 2 (2016) Formulaic Expressions According to Communication Themes in Turkish as a Foreign Language Abstract   PDF (Türkçe)
Mine Demir, Funda Uzdu Yıldız
 
Vol 1, No 1 (2015) From the Editor-in-Chief Abstract   PDF
Leyla Uzun
 
Vol 2, No 2 (2016) From the Editor-in-Chief Abstract   PDF (Türkçe)
Gülsün Leyla Uzun
 
Vol 1, No 2 (2015) Hizmet Öncesi Türkçe Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları Üzerine Boylamsal Bir Çalışma Abstract   PDF (35-45) (Türkçe)
Derya Yaylı, Emine Kitiş Çınar
 
Vol 2, No 3 (2016) Home Language Skills of the Third-Generation Turkish-Dutch Bilingual Children in the Netherlands Abstract   PDF (1-15)
İrem Bezcioğlu Göktolga
 
Vol 2, No 1 (2016) Köy Enstitüsü Öğretim Programının Söyleminin Derlem Temelli İncelenmesi Abstract   PDF (1-31) (Türkçe)
Gülsüm Atasoy, İpek Yıldız, Özler Çakır
 
Vol 1, No 3 (2015) Metaforik Açımlamanın Fen Metinlerini Anlamaya Etkisi Abstract   PDF (1-14) (Türkçe)
Nihat Bayat, Süleyman Yüce
 
Vol 1, No 1 (2015) Pre- and In-service EFL Teachers’ Sense of Efficacy and Teaching Concerns Abstract   PDF (44-64)
Demet Yaylı, Fulden Ekizler
 
Vol 1, No 3 (2015) Sözvarlığı Öğretiminde Bilişsel Yaklaşımlar Abstract   PDF (15-28) (Türkçe)
Elif Arıca Akkök
 
Vol 1, No 1 (2015) Subjectivity in Complex Sentences: The Effects of Converbs to Causal Relations Abstract   PDF (1-13)
Filiz Çetintaş Yıldırım
 
Vol 2, No 2 (2016) The Place of Dictation in Teaching Turkish as a Foreign Language Abstract   PDF (29-40) (Türkçe)
Gülden Tüm
 
Vol 2, No 2 (2016) The Relevance of Translation-Focused Contrastive Grammar in the Acquisition of Basic Translation Skills Abstract   PDF (Türkçe)
Emra Durukan
 
Vol 1, No 1 (2015) Türk Gençlik Edebiyatındaki Kadın Karakterlerin Duygu ve Düşüncelerini Oluşturan Özellikler Abstract   PDF (77-97)
Şuheda Önal
 
Vol 1, No 1 (2015) Türkçe Ders Kitaplarına Seçilecek Metinlerin Belirlenmesinde Çocuğa Görelik İlkesi Abstract   PDF (98-123)
Suna Canlı
 
Vol 1, No 1 (2015) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri Abstract   PDF (65-76)
Emine Akyüz, Şeyda Özcan, H. Merve Altıparmak
 
Vol 1, No 2 (2015) Türkçenin Eğitimi-Öğretimine İlişkin Bir Alanyazını Değerlendirmesi: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Eğilimler/Yönelimler Abstract   PDF (1-15) (Türkçe)
B. Ümit Bozkurt, Nadir Engin UZUN
 
1 - 24 of 24 Items