Cilt 4, Sayı 1 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Tüm Sayı (English)

İçindekiler

İçindekiler PDF (English)
 
Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz PDF (English)
Önder BÜBERKÖKÜ, Simge Tüzün ŞAHMAROĞLU
Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Sakarya Devlet Okulları Örneği PDF (English)
Fatma Büşra POLAT, Kadir ARDIÇ, Yasemin ÖZDEMİR
Bilgisayarlı Argüman Delphi Yöntemi Kullanılarak Türkiye'de Nükleer Enerji ile İlgili Kamu Görüşünün Araştırılması PDF (English)
Gülsüm YİĞİT, Şadi Evren ŞEKER
Sakarya'nın Kongre Turizmi Pazarı Analizi: Yerel Paydaşlar Üzerine Bir Araştırma PDF (English)
Muhammet Caner KAYA, Orhan BATMAN
Tüketicilerin Hastane Seçiminde Etki Eden Faktörlere İlişkin Algılamaları PDF (English)
Oğuz IŞIK, Mehmet Akif ERİŞEN, Cuma FİDAN
Türkiye'de Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitimi ve Yetkinlik Alanı Değerlendirmesi PDF (English)
Naciye Güliz UĞUR, Algın OKURSOY, Aykut Hamit TURAN
İhracatta Akreditifli Ödeme Yönteminin Değerlendirilmesi: Bir Katılım Bankası Örneği PDF (English)
Seymur ZEYNALZADE, Bayram TOPAL, Ahmet Selçuk DİZKIRICI
Muhasebe Uygulamalarına Etkili Faktörler ve Çin Muhasebe İklimi PDF (English)
Vasfi HAFTACI, Rexiti ZAİNİGULİ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.