Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) 2008 Küresel Finans Krizinin Sektörel Bazda Şirket Bilançolarına Etkilerinin Analizi Öz   PDF ()
Fatih Burak GÜMÜŞ, Levent AYDEMİR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) Akademisyenlerde Tükenmişliğin Kopenhag Tükenmişlik Envanteri (CBI) ile Ölçülmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği Öz   PDF ()
Rana Özen Kutanis, Ahmet Karakiraz
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) ANALYZING THE WORKING CAPITAL STRUCTURE AND PROFITABILITY OF SUPERMARKET CHAINS: AN EVIDENCE FROM ISTANBUL STOCK EXCHANGE TRADE INDEX Öz   PDF (English)
Bayram TOPAL, Hakan TUNAHAN, Ahmet Selçuk DİZKIRICI
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) ANKARA'DA YER ALAN ÖZEL BİR SAĞLIK İŞLETMESİNİN FİNANSAL TABLOLARININ ORAN ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF ()
NESRİN AKCA, SİNEM SOMUNOĞLU İKİNCİ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015) Araç Rotalama Problemleri ve Çözüm Yöntemleri Öz   Makale 5 ()
Timur Keskintürk, Nihan Topuk, Okan Özyeşil
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016) Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz Öz   PDF (English)
Önder BÜBERKÖKÜ, Simge Tüzün ŞAHMAROĞLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016) Bilgisayarlı Argüman Delphi Yöntemi Kullanılarak Türkiye'de Nükleer Enerji ile İlgili Kamu Görüşünün Araştırılması Öz   PDF (English)
Gülsüm YİĞİT, Şadi Evren ŞEKER
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014) BİR DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM TÜRÜ OLARAK BİRLEŞME VE SATINA ALMALARIN İHRACATA ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF ()
Ahmet Yağmur Ersoy, Mustafa İlteriş Yılmaz
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015) Bir Kargo Firmasının Ek Taleplerinin Karşılanması için Kısıtlar Kuramı Yaklaşımı Uygulaması Öz   Makale 2 ()
Merve Şakar, Murat Ayanoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016) Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Sakarya Devlet Okulları Örneği Öz   PDF (English)
Fatma Büşra POLAT, Kadir ARDIÇ, Yasemin ÖZDEMİR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014) Borsa İstanbul'da kısa ve uzun dönemli denge ilişkileri Öz   PDF ()
Atilla Aras
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016) Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine Yatırım Yapan Firmalarda Çalışan Memnuniyeti Algılarının İncelenmesi Öz   PDF (English)
Metin Bayram, Mustafa Cahid Ünğan
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015) Cilt 3 Sayı 2 İçindekiler Ayrıntılar   PDF ()
Kadir ARDIÇ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) Cilt:1 Sayı:1 2013 Ayrıntılar   PDF ()
Mustafa Cahid ÜNĞAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) Demografik Değişkenlerin Kariyer Tatminine Etkileri: Antalya'da 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   PDF ()
Derya Demirdelen, Şevki Ulama
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) DEPARTMANLAR ARASI ORTAKLAŞA REKABET STRATEJİSİNİN İNOVASYON VE İNOVASYONUN ALGILANAN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR KAMU BANKASINDA UYGULAMA Öz   PDF ()
Yunus DEMİREL, Nurzahit KESKİN, Prof.Dr. Türker Baş, Prof.Dr. Gültekin YILDIZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) Economic Factors, Crude Oil Prices and Equity Markets: Evidence from CEEC-3 Economies Öz   PDF (English)
Serkan ŞAHİN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014) ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HASTANEDE BİR UYGULAMA Öz   PDF ()
Fatih ŞANTAŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) HASTANE İŞLETMELERİNİN MALİYET SORUNUNA TIBBI MÜDAHALE GEREKTİRMEYEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME MODELİ Öz   PDF ()
Hilmi Kırlıoğlu, Bedia Atalay
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015) Hastanelere Geri Ödemede Sağlık Uygulama Tebliği İle Tanı İlişkili Grupların Karşılaştırması: Kolesistektomi Vakası Örneği Öz   Makale 3 ()
Umut Beylik, Ali Yılmaz, Nesrin Akça
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) Havacılıkta Kümelenme Anlayışı ve Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Örneği Öz   PDF ()
Akansel Yalçınkaya
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015) İçindekiler Ayrıntılar   PDF ()
Osman USLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) İçindekiler Ayrıntılar   PDF ()
Osman USLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016) İçindekiler Ayrıntılar   PDF (English)
Osman USLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) İçindekiler Ayrıntılar   İçindekiler ()
Mustafa Cahid ÜNĞAN
 
Toplam 59 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 > >>