Anadolu Mandalarında Bazı Çiğ Süt Parametreleri ile Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler

A. Sahin, A. Yıldırım, Z. Ulutas
1.425 836

Öz


TUBİTAK[ULAKBİM Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı (TVBBVT) Tarafından taranmaktadır / Indexed by TUBİTAK[ ULAKBİM&Agriculture, Veterinary and Biological Sciences Database

Tam metin:

PDF