Anadolu Merinosu Koyunlarında Meme Tipleri İle Meme Özellikleri, Süt Verimi Ve Bileşenleri Arasındaki İlişkiler

Ş. Doğan İ. Aytekin S. Boztepe
1.260 504

Öz


TUBİTAK]ULAKBİM Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı (TVBBVT) Tarafından taranmaktadır / Indexed by TUBİTAK] ULAKBİM&Agriculture, Veterinary and Biological Sciences Database

Tam metin:

PDF