Ankara Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Ketencik (Camelina Sativa (L.) Crantz) Bitkisinin Yağ Oranı Ve Bileşimi Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi

D. Katar, Y. Arslan, I. Subaşı
1.136 740

ÖzTam metin:

PDF