Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi

D. Katar Y. Arslan 1İ. Subaşı A. Bülbül
1.175 394

ÖzTam metin:

PDF