Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi

E. Öztürk K. Kara T. Polat
1.170 550

ÖzTam metin:

PDF