Akdeniz Bölgesi İklim Koşullarında Seralarda Kullanılan Isı Perdelerinin Sera İçi Sıcaklığına ve Enerji Tasarrufuna Etkilerinin Belirlenmesi

Derya Önder, A. Nafi Baytorun
1.092 169

Öz


Artan enerji fiyatları ve enerji sektöründeki istikrarsızlıklar seralarda sürekliliği tehlikeye sokarken, bilim insanları enerji korunumu konusunda sürekli çalışmalar yürütmektedirler. Son yıllarda seralarda enerji korunumu amacıyla gittikçe artan bir şekilde uygulama alanı bulan ısı perdelerinin kullanımı enerji tasarrufu açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Akdeniz iklim özelliklerine sahip Çukurova bölgesinde ısı perdelerinin, ısıtılan ve ısıtılmayan plastik ve cam seralarda iç sıcaklık üzerine etkisi ve ısıtılan seralarda ısı perdelerinin sağladıkları yakıt tasarrufu araştırılmıştır. Elde edilen bulgulardan ısı perdesi yardımı ile ısıtılmayan cam serada 3 K'lik, plastik serada ise 2 K'lik sıcaklık farkı sağlanabilmiştir. Isıtılan cam serada kullanılan ithal LS 17 ısı perdesi yardımı ile % 63'lük, plastik serada ise Türkiye'de üretilmiş sık dokulu polietilenden yapılmış beyaz renkli ısı perdesi yardımı ile % 36'lik yakıt tasarrufu sağlanabilmiştir

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bailey, B.J. 1975. Reducing glasshouse heat losses by internal blinds of different materials National Institute of Agricultural Engineering Silsoe. (DN/G/617/2105).

Bailey, B.J. 1977. Thermal Screens for reducing heat losses from glasshouses. Acta Horticulturae, Nr. 70, s. 35-37.

Bailey, B,J. 1978. Heat conservation in glashouses with aluminized thermal screens. Acta Horticulturae, Nr. 76, s. 275-278.

Bailey, B.J. ve Cotton, R.F. 1980: Glasshouse thermal screens development Project second reason: Hea consumption and environment/ Silsoe: NationaI institute for Agricultural Engineering (DN/G/1035/04013).

Bailey, B.J. 1981. The evaluation of thermal screens in glasshouses on commercial nurseries. Acta Horticulturae, 115( 2): 663-670.

Baytorun, A.N. 1986. Bestimmung des Luftwechsels bei gelüfteten Gewachshausern. Dissertation. Institut für Technik in Gartenbau und Landwirtschaft Universitat Hannover.

Baytorun, A.N., K. Abak, O, Tekinel ve H. Tokgöz, 1993. Etude portant sur different types de serres plastiques et certains technologies mieux adaptées au climat méditerranéen de Turquie. Workshop on environmentally sound wate rmanagement of protected agriculture under Mediterranean and arid climates. Bari/Italy s.3-30.

Baytorun, N.A., K. Abak, H.Tokgöz, Y. Güler ve S.Üstün, 1995. Seraların kışın iklimlendirilmesi ve denetimi üzerinde araştırmalar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş. Kurumu. Proje no TOAG-993.

Bokhorst, D,V. ve P,G,A. Holstein, 1981. Groentetelt on der energieschermen. Groenten en Fruit 36: 112-115.

Bosse, G., 1975. Das "Wie" ist problematisch. Deutsche Gartnerbörse 75: 837-839.

Karaman, S. ve İ. Yılmaz, 2006. Cam serada domates yetiştiriciliğinde Bombus arısı kullanımının üretim girdileri ve karlılık üzerine etkisi. Anadolu, J. of Aari 16(2): 90-109. MARA

Konradsen, P.A., 1978. The effect of internal thermal screens in glasshouses on heat loss and plant growth. Acta Horticulturae, Nr. 76:289-300.

Leonardi, C. and S. De Pascale, 2010. Greenhouse production systems in Mediterranean area. 4th International Workshop "Agrospace: Controlled Einvironment Agriculture from Earth to Space and back" Sperlonga.

Mackroth, K., 1975. Nur richtig montierte Folienunterzüge sparen Warme. Taspo 109, Nr.43:10.

Meyer, J, 1982. Bewertung von beweglichen Energieschiermen im Hinblick auf den Warmeverbrauch von Gewachshausern. Dissertation. Institut für Technik in Gartenbau und Landwirtschaft Universitat Hannover.

Meyer, J., K. Schockert, N. Laun, M.Schlipen and A. Kreuzpainter, 2014. Niedrigenergiegewachshaus mit CO2-neutralen Heizsystem. Zukunft Initiative Niedrigenergie Gewachshaus (ZİNEG). Ansatze und Ergebnisse.

Müller,G., 1987. Energieschierme unter Praxisbedingungen Bewertung und Optimierung im Hinblick auf Energieverbrauch und Klimaführung. Dissertation. Institut für Technik in Gartenbau und Landwirtschaft Universitat Hannover.

Nisen, A., M. Grafiadellis, R. Jiménez, G. La Malfa, P.F. Martinez-Garcia, A. Monteiro, H. Verlodt, O. Villele, C.V. Zabeltitz, J.C. Denis, W. Baudoin, and J.C. Garnaud, 1988. Cultures protegees en climat mediterranean. FAO,Rome.

Stanghellini, C., K. Kempkes and P. Knies, 2003. Enhancing environmental quality in agricultural systems. Acta Hortic. 609: 277-289.

Tantau,H,J. 2012. Erfarungen aus dem ZINEG-Projekt mit dem Einsatz unterschiedlicher Energieschirme. BGT kolloqium Berlin.

Tekinel, O., A.N. Baytorun ve H. Yeni, 1990. Isıtılmayan seralarda ısı örtüsü ve farklı su şilteleri kombinasyonunun etkenliğinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma. 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Adana. s. 737-747.

Winkels, H., 1975. Regeln ohne Probleme. Deutsche Gartnerbörse 75:.832-837.

Zabeltitz, Chr.Von., 1986. Gewachshausern. Handbuch des Erwerbsgartne rVerlag Eugen Ulmer.

Zabeltitz, Chr.von., 1997. Umweltschounungundtechnicher Fortschriftt-Wiederspruchoder Notwendigkeit. Farewelllecture, University of Hannover, Gartenbautechnische Informationen.

Zabeltitz, Chr.von., 2011. Integrated Greenhouse Systems for Mild Climates. Springer -Verlag Berlin Heidelberg.