Anöstrustaki Kıvırcık Irkı Koyunlarda CIDR ve Prostaglandin Uygulamalarının Üreme Performansı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Şeniz Öziş Altınçekiç, Mehmet Koyuncu
945 169

Öz


Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yetiştirilen 40 baş Kıvırcık koyununda üreme mevsimi dışında CIDR (Controlled Internal Drug Release) ve prostaglandin (PGF) uygulamalarının döl verim parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Koyunlar rastgele olarak 2 gruba ayrılmış, birinci gruptaki 20 baş koyunda 0.33 g progesteron içeren CIDR’lar vaginaya yerleştirilmiş ve 14 gün sonra uzaklaştırılmıştır. İkinci gruptaki 20 baş koyuna ise tek doz kas içi 3 ml PGFuygulanmıştır. Vaginal aparatların çıkarılmasını ve PGF enjeksiyonunu takiben tüm koyunlara kas içi 300 IU Gebe Kısrak Serumu Hormonu (PMSG) enjekte edilmiştir. Uygulamayı takip eden 24 saatin sonunda sürüye koçlar katılmıştır. CIDR uygulanan koyunlarda doğan kuzu sayısı, koyun başına düşen kuzu sayısı ve çoğuz doğum oranı gibi döl verim parametreleri bakımından elde edilen sonuçlar PGFuygulananlara göre yüksek olmasına karşın istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır. Elde edilen kuzularda doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı ve günlük canlı ağırlık kazancı bakımından saptanan değerler her iki grupta da birbirine yakındır. Anöstrus döneminde Kıvırcık ırkı koyunlarda CIDR ve tek doz prostaglandin uygulamalarının kızgınlığın toplulaştırılmasına ve döl verimine olan etkilerinin benzer olduğu tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF