Çöp Kompostunun Mısır Bitkisinin Kurşun, Kobalt ve Kadmiyum İçeriği ve Kütlesine Etkisi

Mahmut Tepecik
798 180

Öz


Tesadüf parselleri deneme desenine göre beş tekrarlamalı olarak laboratuvar koşullarında saksı denemesi olarak yürütülen bu çalışmada farklı dozlardaki çöp kompostunun mısır bitkisine olan etkileri incelenmiştir. Çalışmada çöp kompostu 0-0,5-1,0-1,5 t da-1 (Ç0-Ç1-Ç2-Ç3) olacak şekilde uygulanmıştır.

Toprak altı aksamın (kök) kuru ağırlığı 2.830-4.110 g/saksı ve toprak üstü aksamın (gövde+yaprak) kuru ağırlığı ise 4.123-7.270 g/saksı arasında değişim göstermiştir. En yüksek kuru ağırlık değeri kök ve toprak üstü aksamında Ç1 (0.5 t da-1) uygulamasında 4.110 ve 7.270 g/saksı olarak elde edilmiştir. Kök uzunluğu 20.90-23.56 cm ve gövde uzunluğu ise 35.37-40.69 cm olarak belirlenmiştir. Uygulamalara göre en yüksek kök ve gövde uzunluğu değerleri Ç2 (1.0 t da-1) uygulamasında elde edilmiştir. Mısır bitkisinin kökünde kurşun konsantrasyonu 1.540- 13.367 mg kg-1 ve toprak üstü aksamında ise 1.150-22.200 mg kg-1 belirlenmiştir. Kobalt kök aksamında 0.733-6.643 mg kg-1 ve toprak üstü aksamında ise 1.097-5.033 mg kg-1 saptanmıştır. Kök ve toprak üstü aksamındaki Cd konsantrasyonu 0.863-9.467 mg kg-1 ve 1.203-13.333 mg kg-1 olarak saptanmıştır. Hem kök ve hem de toprak üstü kısmında kurşun, kobalt ve kadmiyum konsantrasyonu Ç3 uygulamasında en yüksek değerleri almıştır. Genel olarak, kök kuru ağırlığı ve kök üstü kuru ağırlıklarında Ç1 uygulaması ön plana çıkmış, kök uzunluğu ve toprak üstü uzunluğunda ise Ç2 uygulaması daha etkin olmuştur.

Tam metin:

PDF