Arıcılık Faaliyetleri II. Arıcılık Faaliyetlerinin Yetiştirici Tercihleri, Üretim Nitelikleri ve Arı Hastalıkları Kapsamında Değerlendirilmesi

İBRAHİM ŞEKER, Abdurrahman Köseman, Semiramis Karlıdağ, Selami Aygen
1.154 233

Öz


Bu araştırma, bakım, besleme, yetiştirme ve üretim faaliyetleri ile hastalıklar kapsamında Malatya ili arı yetiştiriciliğinin mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı işletmelerden tesadüfi örnekleme metodu kullanılarak seçilen 149 adet arıcılık işletmesinin sahibine yüz yüze anket uygulanmıştır. Yapılan çalışmada, yetiştiricilerin %83,7’sinin Standart Langstroth  tip kovan kullandıkları, %15,4’ünün bal dışında arı ürünü ürettikleri, %57,0’sinin 2 yılda bir ana arı değiştirdikleri ve %83,9’nun ana arıyı üretmeyip satın aldıkları tespit edilmiştir. Araştırmada, yetiştiricilerin %80,5’inin Kafkas melezi arı kullandıkları ve %79,2’sinin de basit seleksiyon uygulaması yapmadıkları belirlenmiştir. Araştırmada, yetiştiricilerin %80,5 oranında  Kafkas melezi arı kullandıkları ve %79,2 oranında basit seleksiyon yapmadıkları belirlenmiştir. Mevcut çalışmada, şurup yapımında %97,3 oranında sakkaroz kullanıldığı, en fazla görülen arı hastalığının varroosis (%47,7) olduğu, işletmelerde %69,1 oranında kayıt tutulmadığı, yetiştiricilerin %90,5’inin gezginci arıcılık yaptığı ve %35,2’sinin kendisini arıcılık bilgi ve pratiği bakımından yeterli düzeyde görmediği saptanmıştır. Malatya İlinde arıcılığın daha üst seviyelere getirilebilmesi için; verimli ve yöreye uyumlu ırkların kullanması, ana arı üretilmesine önem verilmesi, işletme kayıtlarının tutulması, bal dışındaki diğer arı ürünlerinin üretilmesinin teşvik edilmesi, hastalıklarla yoğun biçimde mücadele edilmesi ve  arıcılara yönelik kurs, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının daha fazla yapılması gerekmektedir. 


Tam metin:

PDF