Alternatif Tarım Girdisi Ozonun Soğanda (Allium Cepa) Bitki-Toprak-Su Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi

İlker Balaban, Yesim Ahi
973 135

Öz


               Bu çalışmada, Tekirdağ koşullarında damla sulama yöntemi ile farklı lateral derinlikleri ve ozon miktarları uygulanan soğan (Allium cepa) bitkisinin verim ve kalite parametreleri, bitki-toprak-su-ozon ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2009 ve 2010 yıllarında bir çiftçi arazisinde yürütülmüştür. Araştırma A sınıfı kaptan olan buharlaşmanın tamamının uygulanması koşuluyla, sulama süresinin %100, %50 ve %0’ ı kadar ozon uygulaması ile farklı lateral derinlikleri (0, 10, 20 cm) olmak üzere 9 konuda yürütülmüştür. Genel olarak, farklı ozon uygulamalarının kalite parametrelerini istatistiksel olarak etkilemediği belirlenirken, verim üzerinde istatistiksel açıdan önemli farklılıklar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, en yüksek soğan verimi, ilk yıl 35,70 t ha-1, ikinci yıl ise 31,00 t ha-1 ile sulama süresi boyunca ozon uygulaması yapılan deneme konularından elde edilmiştir. Bitki su tüketim değerleri 2009 yılı için 571,36-581,25 mm, 2010 yılı için 507,61-551,04 mm arasında değişmiştir. Sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) değerleri 2009 yılında 5,20-9,54 kg m-3, 2010 yılında ise                      6,55-11,23 kg m-3 arasında değişirken, su kullanım randımanları (WUE) sırasıyla 3,35-6,14 kg m-3,        3,28-6,11 kg m-3arasında bulunmuştur.


Tam metin:

PDF