Cilt: 10 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Effects of Different Drying Methods on Drying Kinetics and Color Parameters of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Fruit PDF
T. Aktas, H.H. Orak, F. Hasturk Sahin
Box-Jenkins Modeli Yardımıyla Dünya Pamuk Fiyatının Tahmini PDF
O.O. Özer, U. İlkdoğan
Çankırı Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi PDF
B.C. Bilgili
Kazdağlarından (Balıkesir-Edremit) Toplanan ve Çay Olarak Tüketilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler PDF
S. Selvi A. Dağdelen S. Kara
Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Hatlarının Bursa Koşullarında Kalite Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması PDF
P.Ö. Kurt K. Yağdı
Ekmeklik Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Osmotik Stresin Çimlenme Ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi PDF
A. Balkan T. Gençtan
Tarım Makineleri Hibe Programının Kırklareli İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi PDF
M.F. Baran B. Akbayrak
Anadolu Merinosu Koyunlarında Meme Tipleri İle Meme Özellikleri, Süt Verimi Ve Bileşenleri Arasındaki İlişkiler PDF
Ş. Doğan İ. Aytekin S. Boztepe
Uzun Yıllık Yağış Verilerinin Trend Analizi ile Değerlendirilmesi: Tekirdağ-Çorlu İlçesi Uygulaması PDF
A. İstanbulluoğlu M. C. Bağdatlı C. Arslan
Effects of Storage Time And Temperature on Egg Quality Parameters and Electrical Conductivities of Eggs PDF
A. A. Okur H. E. Şamlı
Farklı Magnezyum Kaynaklarının Asit Topraklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Potasyum-Kalsiyum-Magnezyum İçeriğine Etkisi* PDF
Ö. Karabulut K. Bellitürk
Consumer Expectation and Preference of Ezine Cheese PDF
N.Y. Delice O. Guneser Y. K. Yuceer
Toprak Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması PDF
S. Altıkat A. Çelik


ISSN: 2146-5894