Cilt: 9 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Atdişi Mısır (Zea mays L. indendata) Çeşit ve Hatlarının Agronomik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması PDF
F. Öner, I. Sezer, A. Gülümser
Yarı Kurak Koşullarda Farklı Sulama Düzeylerinin Salçalık Biberde (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi PDF
K. Demirel, L. Genç, M. Saçan
Eğitim Düzeyinin Fast- Food Tüketim Alışkanlığına Etkisi PDF
S. Kayışoğlu, A. Içöz
Islam Bahçeleri PDF
P.A. Khabbazi, E. Erdoğan
Farklı Salisilik Asit Dozlarının Asma Anaçlarının Tuzluluğa Dayanımı Üzerine Etkileri PDF
Variations of Non-Water Stressed Baselines for Dwarf Cherry Trees Under Different Irrigation Regimes PDF
T. Erdem, Y. Erdem, H. Okursoy, E. Göçmen
Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları PDF
E. Yılmaz, G. Özdemir
ekreasyon Alanı Sulama Projelerinin Tasarım ve Uygulama Aşamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri PDF
H. Işbilir, T. Erdem
Varyans Analizi Tekniğinin Ön Şartları Yerine Gelmediğinde Varyans Unsurları Tahmininde I. Tip Hata PDF
S. Genç, M. Mendeşi, Z. Kocabaş, M.I. Soysal
Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Faydalanarak Hayrabolu Sulama Şebekesi Bilgi Sistemi PDF
G.Ö. Ergüven, M. Şener
KüçükSulamaŞebekelerinde PerformansDeğerlendirmesi:TrakyaBölgesiÖrneği PDF
M. Şener, H.C. Kurç
̧öp Kompostunun Xerofluvent Topraklarda Fiziksel Özelliklere Etkisi PDF
O. Yüksel
Çankırı Kent Içi Yol Ağaçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
B.C. Bilgili, Ö.L. Çorbacı, E. Gökyer


ISSN: 2146-5894