Cilt: 9 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Egg Production and Adult Longevity of The Olive Leaf Moth, Palpita Unionalis Hübner (Lepidoptera:Pyralidae) on Selected Adult Diets PDF
Ç̧. Yılmaz, H. Genç
An Econometric Analysis of Soybean Production in Turkey PDF
G. Unakıtan, B. Aydın
Farklı Önişlemlerin ve Vakum Kurutma Yönteminin Domatesin Kuruma Karakteristikleri ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi PDF
F. Hastürk Şahin P. ÜL ORAK
Tava Sulama Yönteminin Planlanması ve Çiftçiye Adaptasyonu Sağlayabilecek Grafiksel Bir Yaklaşım PDF
K.E. Temizel
Yeşil Çatılar (Ankara Ankamall Alışveriş Merkezi Yeşil Çatı Proje Önerisi) PDF
M.E. Barış, N. Shakouri, S. Zolnoun
Iki Farklı Yaşta Besiye Alınan Esmer Tosunlarda Probiyotik- Enzim Uygulamasının Besi Performansı ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkisi PDF
R. Koçyiğit, N. Tüzemen
The Properties of Expanded Polystyrene - Pumice - Gypsum Blocks as A Building Material PDF
S. Şahin, S. Karaman
Truva (Kumkale) Topraklarında Alınabilir Çinkonun Yersel ve Zamansal Değişimi PDF
A. Sungur, T. Everest, H. Özcan
lkbahar ve Sonbahar Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. Japonica)’da Verim ve Bazı Bitki Özellikleri ile C Vitamini, Protein ve Mineral Madde Içeriklerinin Belirlenmesi PDF
F.E. Açıkgöz
Edirne Ilinde Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Incelenmesi PDF
F. Lorcu, B.A. Bolat
Determination of Fat Contents and Fatty Acid Compositions of Commercial Chocolates on the Turkish Market PDF
Z. Selçuk, Ü. Geçgel


ISSN: 2146-5894