Cilt: 8 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Konya'da Botanik Bahçesi Planlama İlkelerinin Belirlenmesi* PDF
S. Önder N. Konaklı
The Relationship Between Some Physico-Chemical, Microbiological Characteristics and Electrical Conductivity of Milk Stored at Different Temperature PDF
B. Kaptan S. Kayışoğlu M. Demirci
Mısırda 8x8 Yarım Diallel Melez Döllerinde Verim ve Verim Unsurları Açısından Karşılaştırmalar* PDF
G.E. Orhun K.Z. Korkut
Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi PDF
D. Katar Y. Arslan 1İ. Subaşı A. Bülbül
Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı, Tekirdağ PDF
M. Özyavuz
Hastane Dış Mekan Tasarımlarının Edirne İli Örneğinde İrdelenmesi PDF
B. Karakaya T. Kiper
Kozak Siyahı Üzüm Çeşidi Üzerine Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Etkisi PDF
E. Bal D. Kök S. Çelik
Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği PDF
M. Şener
AB ve Türkiye'de Tarım SektörüneYapılan Direkt Ödemelerin Karşılaştırılması PDF
H. Arısoy U. Gül
Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* PDF
O. Karadağ E. Köycü
Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği PDF
T. Kiper A.G. Öztürk
Sille (Konya) Yerleşiminin Sürdürülebilirliği için Ekolojik Tasarım Önerileri* PDF
F. Aklanoğlu E. Erdoğan
Heterotic and Heterobelthiotic Potentials of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Hybrids for Yield and Yield Components PDF
O. Bilgin A. Balkan K. Z. Korkut İ. Başer
Anadolu Mandalarının Çeşitli Vücut Ölçülerine Göre Morfometrik Karekterizasyonu PDF
E. K. Gürcan Y. T. Tuna M.İ. Soysal
Tekirdağ'da Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Belirlenmesi PDF
E. Yüksel A.N. Yüksel


ISSN: 2146-5894