Cilt: 8 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini Estimation of 305 Days Milk Yield Using Partial Milk Yield in Holstein Cattle PDF
İ. Keskin, S. Boztepe
Tekirdağ Koşullarında Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivumEm Lem Thell.) Başak Gelişiminin Farklılıkları The Dıfferences of Spıke Development on Bread Wheat (Triticum aestivumL.Em Thell.) in the Tekirdağ PDF
İ. Atılgan Helvacıoğlu S. Şehirali.
Tekirdağ Koşullarında Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.)Başak Gelişiminin Farklılıkları The Differences of Spıke Development on Durum Wheat (Triticum durum Desf.) in the Tekirdağ Condıtıons PDF
İ.Atılgan Helvacıoğlu, S. Şehirali.
Tüketicilerin Bazı Geleneksel Gıda Ürünleri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Çok Boyutlu Ölçekleme ile Analizi Analysis of the Factors Affecting Consumer's SomeTraditional Food Products Preferences by Multidimensional Scaling Method PDF
Y. Oraman, G. Unakıtan, E. Yılmaz, B. Başaran.
Tunceli-Ovacık Yöresindeki Kırsal Yerleşimler Rural Settlements in Tunceli-Ovacık District PDF
C.B. Şişman, S. Küçük.
Gediz. Deltası'nın Uzaktan Algılama Teknikleri Uygulanarak Alan Kullanım Kararları Üzerine Araştırmalar . Gediz. Research On Land Use Decısıons to Carry out Remote Sensıng: A Case Study on Gedız Delta PDF
Tekirdağ Kent Merkezinin Zamansal değişiminin Uzaktan Algılama İle İncelenmesi Examination of Temporal Changes of Tekirdağ City Center with Remote Sensing PDF
M. Özyavuz.
Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi An Economic Analysis of Canola Production in Trakya Region PDF
N. Kumbar, G. Unakıtan
Çankırı Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma A Research On Efficiency of Sport Areas in Çankırı City PDF
U. Pekin Timur, Ö.B. Timur., C. Kuş Şahin, C. Dağıstanlıoğlu, Ö. Çalt, OS. Pektaş
Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Değerlendirilmesi Otlatmanın Ekmeklik Buğday ve Tritikalenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi The Effect of Grazing Applied in the Different Stages on Yield and Yield Components of Bread Wheat and Triticale PDF
. Balkan, M.L. Özdüven, İ. Nizam, EE. Teykin, M. Tuna.
Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Tarımsal Kooperatiflerin Önemi Economic Crisis In Turkey And The Important of Agricultural Cooperatives PDF
G. Özdemir, G. Keskin., H. Özüdoğru.


ISSN: 2146-5894