Cilt: 7 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Drought Analysis for 2007-2008 Agricultural Year of Turkey PDF
O.Simsek and B.Cakmak.
Atıksu Arıtma Çamuru ile Tesis Edilen Yeşil Alanda İngiliz Çimi (Lolium perenne L.)'nin Performansının Belirlenmesi PDF
Ş. Zorer Çelebi, Ö. Arvas, R. Çelebi, İ. H. Yılmaz
Finite Element Analysis for Displacements and Stresses Developed over Horizontally Corrugated Steel Silo Wall Panels Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi PDF
Z. Gökalp
Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi Determination of Silage Fermentation Characteristics and Feed Value of Some Corn Variaties Cultivars as First and Second Crop in Tekirdag Ecological Cond PDF
Ö. Kaya, C. Polat
Edirne Kenti Kültür Varlıklarının Kent Estetiği Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of The Cultural Values of Edirne Ciyt in The Frame of Urban Aesthetics PDF
E. Erdoğan, N. Kuter.
Plastik Örtülü Boru Çerçeveli Seraların Projelenmesinde Kullanılabilecek Bir Yazılımın Geliştirilmesi A Design Software for Plastic-Covered, Pipe-Framed Greenhouses PDF
Ü. Kızıl, L. Genç, M. Saçan.
Karpuz Bitkisinde Yaprak Su İçeriği ve Klorofil Okumalarından Yararlanılarak Su Stresinin Belirlenmesi Assessment of Water Stress using Chlorophyll Readings and Leaf Water Content for Watermelon PDF
K. Demirel, L. Genç, G. Çamoğlu, Ş. Aşık.
Kuzulama Mevsimi, Kuzu Genotipi, Anne ve Doğumla İlgili Faktörlerin Kuzuların Büyüme ve Yaşama Gücü Üzerine Etkileri Effect of Lambing Season, Lamb Genotype, Maternal and Birth Related Factors on Growth and Viability of Lambs PDF
H. Ürüşan, H. Emsen.
Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province PDF
B. Araç, İ. Daşkıran.
Muş Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L .) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Değerlendirilmesi A Study on Yield and Yield Components of Some Chıckpea (Cicer Arietinum L.) Varieties in Muş Egologıcal Condıtıons PDF
G. E. Babagil
Tarımsal Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompaların Alüminyum Çarklarında Meydana Gelebilecek Aşınmanın Belirlenmesi Determination of Wear That Can Be Formed at the Aluminum Wheels of the Centrifuge Pumps Used at Agricultural Irrigation PDF


ISSN: 2146-5894