Cilt: 7 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Gökçeada, Malta ve Türk Saanen Keçi Genotiplerinin Döl Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması (Comparison of Gökçeada, Maltese and Turkish Saanen Goat Genotypes for Reproduction Traits) PDF
T. Savaş
Erzurum Kenti Örneğinde Kullanılan Kuşatma Elemanlarının Kent İmajı Üzerindeki Etkileri (Effects of surrounding elements on city image in the sample of Erzurum city) PDF
S. Özer, M. Aklıbaşında, M. Zengin
Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Gelişim Süreci ve Bugünkü Durumu (Development Process and Current Situation of Enterprises Which Are Member of Cattle Breeders' Association of Tekırdağ) PDF
Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi (Determining of Relationship Between Weed Seedbank in Soil and Weed Flora in Potato Areas) PDF
İ. Kaya, M. Tunçtürk, O.U. Özkan, E. Anaç
Farklı Ortam Sıcaklıklarında Organik Asit Kullanımının Fiğ-Tahıl Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri (The Effect of Organic Acid Usage at Various Temperatures on Fermentation and Aerobic Stability of Vetch-Grain Silages ) PDF
F. Koç, L. Coşkuntuna, M. L. Özdüven ve, A. Coşkuntuna
Türkiye Koşullarında Üretilen Biyodizelin Bazı Özelliklerinin Standartlara Uygunluğunun ve Yakıt Püskürtme Miktarı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (Determination of Compatibility of Some Biodiesel Properties Produced under Turkey Conditions to Standards and Effects of Fuel Spraying Amount) PDF
Ö. Güven, T. Aktaş, E. Kılıç
Karaman İli Merkez İlçedeki Yumurta Tavuğu Kümeslerinin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilme Olanaklarının Araştırılması (The Research on the Determination of Structural Properties of Poultry Houses and Improvement Facilities in Karaman) PDF
İ. Kocaman
Local differentiation of Albanian rabbit populations (Arnavutluk Tavşan Populasyonunda Yerel Farklılaşma) PDF
A. Daija, L. Papa and K. Kume
Tekirdağ, Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik Kompozisyonuna Gübrelemenin Etkisi (Effects of Fertilizer Application on Forage Production and Botanical Composition of Floodplain and Steppe Rangelands of Tekirdağ) PDF
M. Altın, C. Tuna, M. Gür
The Evaluation of the Playgrounds in Respect of Child Safety: Tekirdağ (Çocuk Güvenliği Açısından Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi) PDF
E. E. Sisman, L. Erdinc and M. Özyavuz


ISSN: 2146-5894