Cilt: 6 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Gıda Ürünlerine İlişkin Tüketici Davranışı Dinamiklerinin Belirlenmesi: “Trakya Örneği” PDF
E.Yılmaz Y. Oraman İ.H. İnan
Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Karacabey Merinosu x Kıvırcık Melezi Kuzularda Büyüme Eğrisinin Farklı Modellerle Belirlenmesi PDF
G. Yıldız M.İ. Soysal E.K. Gürcan
Two-Level Factor Analysis of Morphometric Characters of Honeybees Population Sampled (Apis mellifera L.) in Turkey PDF
M. Kekeçoğlu1 G. G. Şimşek M. İ. Soysal Gürcan
tudy on the 305- day Milk Yield of Jersey Cows under Small Scale Family Conditions Raised in Albania. II. Adjustment Factors for 305- day Milk Yield PDF
F.Tahiri K. Kume
Çeltiğin Kurutulması ve Kurutma Parametrelerinin Saptanması PDF
T. Taylı F. Toruk P. Ülger
Çanakkale İlinde Bazı Meyvelerin Elle Hasadının Teknik ve Ekonomik Analizi ve Meyvelerin Makineli Hasada Yönelik Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
H. Kocabıyık İ. Kavdır S. Özpınar
Trakya Bölgesinde Üretilen Ayçiçeği Tohumu (Helianthus annus L.) Yağlarında Bakır, Demir, Kadmiyum ve Kurşun İçeriklerinin Belirlenmesi PDF
Y. Üstbaş M. Taşan Ü. Geçgel
Yıldız Orman Ekosisteminde Yer Alan Tipik Toprakların Sınıflandırılması ve Amenajmanları PDF
D. Boyraz C. Cangir
Edirne de Çevre Bilincinin Belirlenmesi ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri PDF
R. Yılmaz
Özgün Peyzaj Karakteristiklerine Sahip Mekanlara Yönelik Bir Peyzaj Planlama Yönteminin Ortaya Konulması; Bozcaada Örneğ PDF
Ç. K. Ayhan Ş. Hepcan
Effect of Different Photoperiods on Cold Hardiness in Cherry (Prunus avium cv. Ulster) PDF
A.Z. Makaracı J.A. Flore


ISSN: 2146-5894