Cilt: 5 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Çiftçilerin Temel İşletmecilik Kararlarının Öncelik ve Destek Alma Açısından Analizi PDF
C. Günden B. Miran
Tekirdağ ve Kırklareli Yöresi İçin Farklı Kapasiteli Bağlı-Duraklı Süt Sığırı Barınak Projelerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
Determination of Variability Between Grain Yield and Yield Components of Durum Wheat Varieties (Triticum durum Desf.) in Thrace Region PDF
O.Bilgin K.Z. Korkut İ. Başer O. Dağlıoğ Kahraman
Market Research of the Coffee Sales in Stara Zagora PDF
E. Genchev A. Marinov
Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci PDF
E. E. Şişman A. Korkut B. Etli
İzmir İli Çeşme Yerleşimi Kiyilarinda Alan Kullaniminda Gözlenen Değişimlerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma PDF
İ. Altuğ Turan Ç. Coşkun Hepcan M. B. Özkan
Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) (Diptera:Tephritidae) ’nin Yapay Yumurta Bırakma Ortamlarının Belirlenmesi PDF
H. Genç
Farklı Organik ve İnorganik Ortamlarda Hıyar Fidesi Üretimi PDF
H. Çinkılıç
Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü PDF
T. Kiper E. Yılmaz
İklim Değişikliği ve Çölleşme veya Toprak/ Arazi Bozulumunun Türkiye’deki Boyutları ve Çölleşme İle Mücadele PDF
C. Cangir D. Boyraz
Doğal Zeolitten Üretilecek Hafif Betonun Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma PDF
C. B. Şişman İ. Kocaman E. Gezer
Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri PDF
A. R. Önal M. Özder
Edremit Körfez Bölgesi’ndeki Satsuma Owari Mandarinlerinde Yaygın Olan Virüs ve Viroid Hastalıklarının Biyolojik ve Serolojik Yöntemlerle Saptanması PDF
S. Önder2 S. Korkmaz
Tokat Kazova Arazilerinin Şeftali Yetiştiriciliğine Uygunluklarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi PDF
T. Öztekin T. Susam R. Gerçekçioğlu


ISSN: 2146-5894