Cilt: 4 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliğinin Ekonomik Analizi PDF
N. Serinikli İ. H. İnan
Türkiye’de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikaları ve Trakya Bölgesi Buğday Üreticilerinin Sorunları PDF
S. Konyalı O. Gaytancıoğlu
Socio-Economic Structure of the Deep Water Pink Shrimp Fisheries in the Marmara Sea PDF
H. Güngör M. Zengin G. Güngör
Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi PDF
A.Ş. Demirci T. Gümüş M. Demirci
Karacabey Merinosu Koyunlarında Yaş Ve Vücut Kondüsyon Puanının Kimi Döl Verim Özelliklerine Etkisi PDF
T. Sezenler E. Köycü M. Özder O. Karadağ Erdoğan
Orta Karadeniz Geçit İklim Kuşağında İkinci Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Toprak Özellikleri ve Verim Üzerine Etkileri PDF
E. Altuntaş S. Dede
Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Bu İşletmelerdeki Siyah Alaca Süt Sığırlarının Çeşitli Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma PDF
A. Soyak M. İ. Soysal E.K. Gürcan
Tekirdağ İl Merkezindeki Yufka İmalathanelerinde Satışa Sunulan Böreklik Yufkaların Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
F. Coşkun
Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlaması : Tekirdağ İli Sahil Şeridi Örneği PDF
G. Güngör S. Ş. Özen H. Güngör
Tekirdağ Kent Merkezindeki Yaya Bölgelerinin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi PDF
E. E. Şişman B. Etli
Tekirdağ İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerde Bulunan Koyun Ağıllarının Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilme Olanaklarının Araştırılması PDF
İ. Kocaman R. Günal
Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Irkı Süt Sığırlarının Döl Verim Özellikleri PDF
Y.T. Tuna E. K. Gürcan T. Savaş


ISSN: 2146-5894