Cilt: 4 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

A Research on Heterosis in Cultivated (Triticum spp.) Ã Semi-Wild Wheat Hybridization PDF
H. Ulukan
Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi PDF
E. Öztürk K. Kara T. Polat
Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları PDF
S. Şahin S. Karaman İ. Örüng
Ayçiçeği Tanesinin Nem Absorbsiyon Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma PDF
B. Kayışoğlu M. Esen
Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği PDF
T. Susam S. Karaman
Anadolu’da Doğa Turizmi Kapsamında Doğa Yürüyüşü Güzergahlarının Belirlemesinde Örnek Bir Çalışma PDF
T. Kiper M. Arslan
Evaluation of Agricultural Water Use: A Case Study for Kizilirmak Basin PDF
B. Çakmak B. Kendirli1 Y. Ucar
Trakya Bölgesi İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Belirlenmesi PDF
A. İstanbulluoğlu F. Konukcu İ. Kocaman Göçmen
Trakya’da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti PDF
A. R. Önal M. Özder
Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği PDF
E. Erdoğan M. E. Yazgan
Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri PDF
A. Ceyhan İ. Erdoğan T. Sezenler
Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi PDF
H. Arslan M. Güler B. Cemek Y. Demir
Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu PDF
M. Kekeçoğlu E. K. Gürcan M. İ. Soysal


ISSN: 2146-5894