Cilt: 4 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi PDF
M. Taşan Ü. Geçgel
Morphometrics as a Tool for the Study of Genetic Variability of Honey Bees PDF
M. Kekeçoğlu M. Bouga M. İ. Soysal P. Harizanis
Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında Büyüme ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkili Bazı Çevre Faktörleri PDF
A. Özlütürk O. Güler M. Yanar Ö. Akbulu Yüksel
.TROİA Milli Parkı Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi PDF
L. Genç Y. B. Bostancı
Evaluation of Hayrabolu Irrigation Scheme in Turkey Using Comparetive Performance Indicators PDF
M. Şener A.N. Yüksel F. Konukcu
Işık ve Sıcaklığın Mısırda (Zea mays L.) Büyüme Parametreleri Üzerine Kantitatif Etkileri PDF
F. Öner İ. Sezer
Kolzanın Isısal Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
H. Kocabıyık D. Tezer
Plant Extracts; a New Rumen Moderator in Ruminant Diets PDF
A. Tekeli L. Çelik H. R. Kutlu
Effects of Secondary Tillage Implement on Some Properties of Soil and Yield of Sunflower PDF
B. Kayişoğlu Y. Bayhan L. Taşeri
Türkgeldi Koyunlarında Erken Yaşta Kuzulatmanın Çeşitli Verim Özelliklerine Etkisi PDF
T. Sezenler M. Özder
Cam Sera Domates Üretiminde Polinasyon İçin Bombus Arısı Kullanımını Belirleyen Faktörlerin Analizi PDF
S. Karaman İ. Yılmaz
Research on Accumulation of Zinc (Zn) and Cadmium (Cd) in Sunflower Oil PDF
N. Tahsin B. Yankov


ISSN: 2146-5894