Cilt: 3 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

A Partial Equilibrium Analysis of Sunflower Market in Turkey PDF
G. Unakıtan B. Miran
Yaş Bira Posası-Ayçiçeği Hasılı Karışım Silajlarında Fermantasyon Özellikleri ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri PDF
M. L. Özdüven S. Öğün
Çeltiğin Makineyle Kurutulmasında, Hasat Nemi İle Kurutma Nemi Arasındaki İlişkinin, Maksimum Kırıksız Pirinç Randımanı Yönünden Belirlenmesi PDF
G. Evci P. Ülger
Ziraat Fakülteleri Öğrencilerinin Sosyal Yapıları, Eğilimleri ve Sorunları Üzerinde Bir Araştırma PDF
A. Demir A. Pala H. Baytekin
Margarinde Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Küflerin İzolasyonu, Tanımlanması ve Isıl Dirençlerinin Belirlenmesi PDF
A. Ş. Demirci M. Arıcı
Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi PDF
G. Evci P. Ülger
Manisa ve İzmir İllerinde Geleneksel ve Organik Çekirdeksiz Kuru Üzümün Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi PDF
Z. Kenanoğlu Bektaş B. Miran
Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası PDF
A. E. Özdemir, E. Ertürk, M. Çelik, R. Dilbaz
Turizmin Kültürel Miras Üzerine Etkileri: Beypazarı/Ankara Örneğinde Yerel Halkın Farkındalığı PDF
A. Uslu T. Kiper
Biyosistem Mühendisliği PDF
P. Ülger E. Gönülol
Tarımsal Yüksek Öğretimde Yeniden Yapılanmanın Gereği PDF
P. Ülger E. Gönülol


ISSN: 2146-5894