Cilt: 3 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Trakya Bölgesi Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Sulu Tarım Uygulamaları: Mevcut Verilerin Sorunların Çözümü İçin Analizi PDF
A. İstanbulluoğlu F. Konukcu İ. Kocaman
Antalya İlinde Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi Ve Tarım Sigortası Uygulamaları PDF
H. Akçaöz B. Özkan H. Kızılay
Kivide (Actinidia deliciosa) Farklı Dozda Karpit Uygulamalarının Bazı Meyve Kalite Kriterlerine Etkileri PDF
E. Bal D. Kök
Optimum Time Ratio for Maximum Application Efficiency in Furrow Irrigation PDF
F. Konukcu L. Delibas
Konya-Çumra Yöresinde Yüzeysel ve Tuzlu Taban Suyunun Sulanan Alanlardaki Toprak-Su ve Tuz Dengesi Üzerine PDF
F. Konukcu R. Akbuğa
Azalan Toprak Nem İçeriğinin Tuzlu ve Tuzlu Olmayan Şartlarda Buharlaşmaya Etkisi PDF
Z. Coşkun F. Konukcu
Feasibility of Alternatives in Rural Tourism in Strandja Region PDF
I. Georgiev I. Soysal D. Ivanova
Technical Efficiency of Sunflower Production in Trakya Region by DEA PDF
C. Günden B. Miran G. Unakıtan
Genital Ways Changes During Sexual Cycle PDF
M. Izabela, S. Angela, M. Pavel
Effect of Different Modification Techniques on the Physicochemical and Thermoanalytical Properties of Wheat and Corn Starch PDF
M. M. Karaoğlu H. G. Kotancılar N. Aktaş
Tekirdağ İli Benzinli Araçlarının Egzoz Emisyonu Üzerine Bir Araştırma PDF
E.Kılıç S. Arın M.R. Durgut
Fattening Performance and Slaughter Traits of Lambs from the North-East Bulgarian Fine Wool Breed, and Its Crossings with Australian Merino and Ile de France Sheep – Internal Breeding PDF
R. Slavov
Fattening Performance and Slaughter Traits of Lambs from the North-East Bulgarian Fine Wool Breed, and Its Crossings with Australian Merino and Ile de France Sheep – Internal Breeding PDF
R. Slavov
Investigation on The Effect of Some Plant Growth Regulators on Sunflower ( Helianthus Annuus L.) PDF
N. Tahsin T. Kolev
Phytosterols as Functional Food Ingredients PDF
M. Taşan B. Bilgin Ü. Geçgel A.Ş. Demirci
İran Üçgülünde Sert Tohumluluk Özelliğinin Zamana Bağlı Olarak Değişimi. I. Trifolium resupinatum var. majus Boiss. PDF
A. S. Tekeli E. Ateş
İran Üçgülünde Sert Tohumluluk Özelliğinin Zamana Bağlı Olarak Değişimi. I. Trifolium resupinatum var. majus Boiss. PDF
A. S. Tekeli E. Ateş
Çağdaş Kentsel Çevre Yaratma Çabalarına Bir Örnek: ‘Ankara / Portakal Çiçeği Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’ PDF
A. Uslu L. Yetim
İlkçağlardan Günümüze Anadolu’da Açık Mekanın Evrimi PDF
E. Malkoç Yiğit H. Sönmez Türel


ISSN: 2146-5894