Cilt: 2 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Effect of N, P, K on Some Flower Quality and Corm Yield Characteristics of Gladiolus PDF
S. J. Butt
Tekirdağ’da Tüketime Sunulan Yaş Pastaların Mikrobiyolojik Kalitesi PDF
T. Gümüş O. Dağlıoğlu A. M. Konyalı
Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları PDF
Y. Ergen C. Sağlam
Trakya Yöresinde Üretilen Bazı Tarım Alet ve Makinelerinda Sık Rastlanan İmalat Hataları PDF
S. Cengiz S. Arın
Genetic Characterization of Indigenous Anatolian Water Buffalo Breed Using Microsatellite DNA Markers PDF
M. İ. Soysal E. Özkan S. Kök Y. T.Tuna E K.Gürcan
Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Genetik Uzaklıklarının Belirlenmesi PDF
O. Bilgin K. Z. Korkut
Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kurağa Dayanıklılıkla İlgili Özellikler Arasındaki İlişkiler PDF
İ. Başer K. Z. Korkut O. Bilgin
Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi PDF
E.Bal S.Çelik
Baklada (Vicia faba L.) Toplam Yaprak Alanının Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi PDF
M. S. Odabaş A. Gülümser
Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Bitkisinde Çiçeklenme ve Olgunlaşmanın Bazı İklim Değerleri İle İlişkileri PDF
F. Önemli
Doğal Pigmentlerin Yaşlı Tavuklarda Yumurta Sarısına Etkileri PDF
H.E. Şamlı N. Şenköylü H. Akyürek A. Ağma
Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları PDF
M.R. Durgut S. Arın
Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi PDF
A. Z. Makaracı S. Çelik


ISSN: 2146-5894