Cilt: 2 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Bursa Bölgesinde Süt Sığırcılığına Uygun Soğuk Ahır Tiplerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
E.Yaslıoğlu İ. Arıcı
Researches Regarding Lactic Acid as Biochemical Index Related To Physical Effort and Different Seasons at Romanian Sport Horses PDF
Ş. Eugenia D. Paula
Researches Regarding Glucose as Biochemical Index Related To Physical Effort and Different Seasons at Romanian Sport Horses PDF
Ş. Eugenia D. Paula
Adaptation of Buffalo Production Systems Towards the Market Demand for Certified Quality Products PDF
C.H. Ligda A. Georgoudis
Peynirlerde Biyojen Amin Riski PDF
F. Yıldız A. Yetişmeyen
Tekirdağ İlinde Satılan Sade ve Çilekli Dondurmalarda Fekal Kontaminasyonun Belirlenmesi PDF
F. Coşkun
Comparative Analysis and Tendencies in the Development of the Cattle Market in the Conditions of the Quota System in the EU PDF
R. Otuzbirov I. Georgiev
Determination of The Effects of Different Amino Acids, Sodium Formate and Their Combinations on Some Growth Characteristics of Mixed and Single Cell Cultures of Yoghurt Bacteria PDF
S. Kurultay Ö. Öksüz B. Kaptan
Tekirdağ İli Arı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma PDF
M.İ.Soysal E.K.Gürcan
Melez Ayçiçeği Çeşitlerinde Genotip x Çevre İnteraksiyonu İle Bazı Verim ve Verim Unsurlarının Stabilitesi PDF
M. Kümeağaç C. Sağlam
Hayrabolu Sulamasında Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi PDF
M.Şener A.N.Yüksel
Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi PDF
G. YUMUK İ.H.İNAN
Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma PDF
M. İ. Soysal S.Kök E. K.Gürcan
Bazı Ürün Desenlerinin Farklı Toprak Derinliklerindeki Toplam Mikroorganizma Sayısı Üzerine Etkisi PDF
F. Önemli F. Coşkun


ISSN: 2146-5894