Cilt: 2 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Ayçiçeğnin (Helianthus annuus L.) Kendilenmesinde ve Melezlemesinde Kullanılan Tabla İzolasyon Materyallerinin Verim Unsurlarına Etkisi PDF
F. ÖNEMLİ
Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları PDF
F. ÖNEMLİ
Mısır Silajında Laktik Asit Bakteri ve Laktik Asit Bakteri+Enzim Karışımı İnokulantların Fermantasyon ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri Üzerine Etkileri PDF
C. POLAT F. KOÇ M. L. ÖZDÜVEN
İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
O. ŞİMŞEK C. ÇETİN B. BİLGİN
Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Çoğalması Üzerine Patulinin Etkisi PDF
M. ARICI
Irkların Korunmasında Moleküler İşaretler PDF
İ. TOGAN İ. SOYSAL C. C. BERKMAN E. KOBAN
Ayçiçeği ( Helianhus Annuus L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Kuş Zararına Etkisi PDF
A. C. SAĞLAM F. ÖNEMLI
Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Tane Verimi ve Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
O. BİLGİN K. Z. KORKUT
Mutagen Uygulamasının Makarnalık Buğdaylarda (T. durum Thell) M1 Generasyonundaki Varyasyona Etkisi PDF
İ. BAŞER K .Z. KORKUT O. BİLGİN
An Investigation on the Water Buffalo Breeding in Danamandira Village of Silivri District of Istanbul Province of Turkey PDF
M. İ. SOYSAL Y. T. TUNA E. K. GÜRCAN
Trans Yağ Asitlerinin Yapısı, Oluşumu ve Gıdalarla Alınması PDF
M. TAŞAN O. DAĞLIOĞLU
Tekirdağ İli Topraklarının Mineralize Olan Azot Miktarları İle Mineralizasyon Kapasiteleri Üzerinde Bir Araştırma PDF
K. BELLITÜRK M. T. SAĞLAM


ISSN: 2146-5894