Cilt 13, Sayı 1 (2016)

JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF PDF PDF PDF PDF (English) PDF PDF PDF PDF (English) PDF (English) PDF PDF PDF

İçindekiler

Makaleler

Armut Meyvesinde Diplocarpon Mespili Lezyonlarının Görüntü İşlemeyle Analizi PDF
Ferhat KURTULMUŞ, Sencer Öztüfekçi, Sercan Şehirli
Farklı Tarım Artığı Ürünlerden Fungal ve Bakteriyel α-Amilaz Enzimi Üretiminin Optimizasyonu PDF
Hasan Murat Velioglu, Gülnaz Çelikyurt
Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi PDF
Gökhan ÇINAR, FERRUH IŞIN, GÖKSEL ARMAĞAN
Pamuk Yaprak Kurdu Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Larvalarının Gelişim Evrelerinde Protein, Glikojen ve Su Oranındaki Değişim PDF
Beran Firidin
GTG Banded Karyotype of Anatolian River Buffalo (Bubalus bubalis, 2n=50) PDF (English)
M.İhsan SOYSAL
Buğdayda Yaprak Analiziyle Eksikliği Belirlenen Elementlerin Yapraktan Gübrelemeyle Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri PDF
Nureddin Öner
Konut Satın Alımında Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Sosyal Donatı Elemanlarının İncelenmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği PDF
Tülay Cengiz
Trakya Bölgesinde Doğal Bir Merada Tespit Edilen Baklagiller ve Buğdaygiller Familyalarına Ait Bitkilerin Bazı Özellikleri Başlıksız PDF
Mustafa GÜR, Canan ŞEN
An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey PDF (English)
Seda ERDOĞAN BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI, Bülent MİRAN
Prevalence of Listeria spp and L. monocytogenes in Home made Pottery Cheese PDF (English)
Binnur Kaptan
Kıyı Ege Koşullarında Yetiştirilen Ayvalık Zeytin Fidanlarında Su Stresine Bağlı Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Değişimlerin Belirlenmesi PDF
Nima POUYAFARD, Erhan AKKUZU, Ünal KAYA
Hava Emişli Yelpaze Hüzmeli Püskürme Memelerinde Püskürtme Dağılımının İlerleme Hızına Bağlı Olarak Değişimi PDF
İlker Hüseyin Çelen
Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği PDF
Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Teyfik UYAR


ISSN: 2146-5894